Literárno-dramatický odbor

Každé dieťa má v sebe túžbu rozvíjať svoj talent. LDO je preň ten správny smer. V našom LDO vzniká medzi učiteľom a žiakom partnerský vzťah, v ktorom dieťa získava vďaka vlastnej skúsenosti hlboké zážitky. Dramatickou výchovou získavame s deťmi priestor na odhaľovanie zložitého labyrintu srdca. Ak dieťa spoznáva svoj svet touto cestou stáva sa istejšie, sebavedomejšie, schopné mať a neskoršie aj vysloviť svoj názor. Deti u nás tvoria zmysluplné a radostné etúdy, pantomímy, improvizácie, učia sa artikulovať a vytvárať detské inscenácie, s ktorými sa úspešne prezentujú na javisku a súťažiach.

  • 1.Prípravné štúdium – od 4 rokov
  • 2.Základné štúdium – I. stupeň, dĺžka štúdia 6 rokov.
  • 3.Základné štúdium – II. stupeň, dĺžka štúdia 4 roky.
  • 4.Základné štúdium ŠPD (škola pre dospelých) – dĺžka štúdia 4 roky – príprava na vysoké školy umeleckého smeru a záujmová umelecká činnosť.
Žiaci po absolvovaní každého ročníka dostávajú vysvedčenia.
 
Žiaci literárno- dramatického odboru sa úspešne reprezentujú na regionálnych, krajských a celoštátnych súťažiach a festivalov , na ktorých získavajú popredné umiestnenia nielen v činohernom predstavení, ale taktiež v prednese poézie , prózy a písaní poviedok. Divadelný súbor FIREBALL sa stal od roku 2008 špičkou v amatérskom ochotníckom  divadle.