Hudobný odbor

Individuálne hodiny hry na nástroji sú základom štúdia pre každého žiaka v hudobnom odbore. Okrem toho sa žiaci majú možnosť zapájať do komornej hry a štvorručnej hry na klavíri. V rámci hudobného odboru na našej škole pôsobia nasledujúce hudobné telesá:

  • Sláčikový orchester pod vedením Jozefa Komu- podľa potreby býva doplnený aj o iné nástroje (flauta, trúbka, saxofón, klavír), prípadne o sólovú, resp. zborovú spevácku zložku
  • Spevácky zbor AMABILE- vedie Mgr. Vladimíra Považská, prípravný zbor RUŽIČKA - vedie Mgr.art. Mária Kizak
  • Džezový orchester - RK JUNIOR BAND
  • Komorné zoskupenia
  • Kapely