Literárno-dramatický odbor

úspechy LDO 2016/2017

AKTIVITY A UMIESTNENIA LITERARNO- DRAMATICKÉHO ODBORU

uskutočnené v šk. roku 2016/2017

Vedúca ldo: Anna Mišurová DiS.art

Mesiac

-dátum

Názov podujatia

(prípadne miesto, mesto)

Účinkujúci žiaci

(triedny učiteľ)

Umiestnenie

september

 

 

 

15.9.

Mladá slovenská poviedka, Dolný Kubín

T. Kenderová

čestné uznanie

október

 

 

 

14. - 15. 10.

Timravina Studnička - celoslovenská súťaž v prednese slovenskej prózy, Stará Ľuvobňa

 N.Jacková, P.Dittrychová, B.Ballová

recitátorský prínos

november

 

 

 

18.11.

Timravina Studnička - celoslovenská súťaž v prednese slovenskej prózy

N. Jacková

1. miesto

 

 

N.Húsková

3. miesto

 

 

T. Kenderová

 

december

 

 

 

2. 12.

10 .výročie Vodárenskej spoločnosti v Ružomberku, KD Ružomberok

A. Adamčiaková

prednes

7. 12.

A slovo bolo u Boha -krajská súťaž, Gymnázium  sv.Andreja Ružomberok

A.Mišurová DiS.art.

1. miesto

 

 

N.Jacková

1. miesto

 

 

N.Húsková

1. miesto

7. 12.

Vianočné vystúpenie ldo+ tanečný odbor, Aula KU Ružomberok

2+3roč +II.stupeň

 

január

 

 

 

17. 1.

Šaliansky Maťko - regionálna súťaž - povesť, Ružomberok

T. Kenderová

2. miesto

 

 

marec

 

 

 

17. 3.

ŠKORICOVNÍK IV, Burgerbar Na blbom miestie Ružomberok

 

literárny podvečer hudby, spevu, tanca, poézie a divadla

24. 3.

Divadlo deťom regionálna súťaž , KD Likavka

 

1.miesto s postupom na krajskú súťaž

27. 3.

Hviezddoslavov Kubín - regionálna súťaž, KD Likavka

Karolína Klačková

1. miesto

27. 3.

Hviezddoslavov Kubín - regionálna súťaž, KD Likavka

Kristína Tupá

3. miesto

 

 

 

28. 3.

Hviezddoslavov Kubín - regionálna súťaž, KD Likavka

Anna Mišurová DiS.art.

1. miesto

28. 3.

Hviezddoslavov Kubín - regionálna súťaž, KD Likavka

Tamara Kenderová

1. miesto

 

 

 

 

Nikola Húsková

2. miesto

 

 

Michaela Pulščáková

čestné uznanie

 

 

Bianka Chomistová

čestné uznanie

28. 3.

Hviezddoslavov Kubín - regionálna súťaž, KD Likavka

Chomistová, Lauková, Kenderová, Adamčiaková, Voštenáková,Janoviaková

1. miesto

apríl

 

 

 

12. 4.

Krajská súťaž detský divadelný medveď, Žilina

činoherné predstavenie: MARA

3. miesto

 

 

Karolína Klačková

cena za najlepší ženský  herecký výkon

25. 4.

Výchovný koncert, MŠ Hrabovská Ružomberok

Lea Podskubová

poézia

27. 4.

Výchovný koncert,  Mš Sv. Lujzy  Ružomberok

Lea Podskubová

poézia

 

 

máj

 

 

 

5. 5.

SLÚŽKY absolventské predstavenie, Ružomberok Panoptikum

V.Kapallová, P.Dittrychová , B.Ballová

činoherné predstavenie

19. 5.

Absolventský prednes, KD Likavka

N.Jacková

próza

23. 5.

Záverečný galakoncert ZEM NA OBZORE, KD Ružomberok

réžia Anna Mišurová DiS.art.

činoherný vstup ldo -piráti a turisti

25. - 27. 5.

divadelný workshop Zlatá priadka, Šaľa

Anna Mišurová DiS.art.

celoslovenská divadelná súťaž

   

M.Pulščák, S.Lauková

 

23. 6.

Výchovný koncert, Zš  Sládkovičova Ružomberok

Lea Podskubová

poézia

26. 6.

Trojruža- celoslovenská súťaž v písaní poézie a prózy, KD Ružomberok

S.Kolláriková

poézia

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Žiačka prijatá na VŠMU do Bratislavy

 

 

Danka Droppová

 

Žiaci účinkujúci v RTVS +TV JOJ + MARKÍZA:

 

 

M.Pulščák

 

 

 

B.Chomistová

 

 

 

D.Čillíková

 

 

 

M.Chmelanová

 

 

 

J.Balková

 

 

 

pedagóg A.Mišurová DiS.art.

 

Zhodnotrenie šk. roka 2016/2017

Literárno - dramatický odbor počas školského roka 2016 /2017 získal za súťažné vystúpenia divadla poézie, činoherného divadla, za prednes poézie a prózy a za súťažné písanie poézie a prózy 28 diplomov. Počas školského roka sa všetci žiaci literárno- dramatického odboru vystriedali na javiskách. Svoje vedomosti úspešne odprezentovali o čom svedčí veľký počet diplomov a ocenení.
Spolu sa zúčastnili 25 akcií v ktorých nie je zahrnuté vystúpenie starších žiakov, ktorí účinkovali v   televízii JOJ, RTVS a v  televízii  MARKÍZA. Žiaci pracujú pod vedením vedúcej literárno - dramatického odboru Anny Mišurovej DiS. art.

         

 

Táto stránka môže obsahovať základné informácie o Vašej škole, môžete si ju ľubovoľne meniť. Návod, ako tieto zmeny uskutočniť, nájdete tu: http://help.edupage.org/