Literárno-dramatický odbor

úspechy LDO 2015/2016

AKTIVITY A UMIESTNENIA LITERARNO- DRAMATICKÉHO ODBORU

uskutočnené v šk. roku 2015/2016

Vedúca ldo: Anna Mišurová DiS.art

Mesiac

-dátum

Názov podujatia

(prípadne miesto, mesto)

Účinkujúci žiaci

(triedny učiteľ)

Umiestnenie

september

 

 

 

16.9-18.9.

Celoslovenský festival divadelná Chalúpka v Brezne

Divadelné predstavenie Kapsľa

Dittrychová, Húsková, Kútniková

Hušlová, Ondrejka,  Maderová, Pulščáková, Mišurová, Buknová, Vernusová

 

Celoslovenský festival

29.09

Plenárna schôdza v triede LDO

Jacková

Próza: Katarína

október

 

 

 

09-11.10.

Tvorivá dielňa poézie a prózy

Mišurová

Workshop v B. Bystrici

16-17.10.

Celoslovenská súťaž Vansova Lomnička v poézii a próze, Stará Ľubovňa

Dittrychová

Jacková

Mišurová

Pozoruhodný prednes

Pozoruhodný prednes

Hlavná cena starostu

23.10.

Celoslovenská súťaž v prednese poézie Koyšove Ladce

Dittrychová

Mišurová

3. miesto

1. miesto

november

 

 

 

26.11.

Krajská súťaž v kresťanskej poézii a próze

A slovo bolo u Boha

Ružomberok

Chomistová

Jacková

Dittrychová

Mišurová

 

1.miesto

 

1.miseto

27.11.

Celoslovenská súťaž Timravina Studnička v próze, Lučenec

Húsková

Dittrychová

Mišurová

Jacková

 

 

 

Hlavná cena starostu

december

 

 

 

13.12.

Z maľovanej truhlice – Kino Ružomberok, LDO + Folklórny súbor Salatín

Podskubová, Lauková, Tanciková, Orosová, Vrábová, Kuráková, Knapčíková

 

 

15.12.

Synagóga – galakoncert, Ružomberok

Dittrychová, Kapallová, Chomistová, Dorníková, Maderová, Machová, Pulščák, Haríň, Gejdošová,Mišurová,

 

január

 

 

 

20.01.

Šaliansky Maťko regionálna súťaž v prednese povesti, Ružomberok

Kenderová

3. miesto

 

 

marec

 

 

 

22.03.

Hviezdoslavov Kubín regionálna súťaž v prednese poézie a prózy, Likavka

Pulščáková

Juhás

Húsková

3. miesto

3.miesto

1. miesto

23.03.

Hviezdoslavov Kubín regionálna súťaž v prednese poézie a prózy, Likavka

Dittrychová

Jacková

Machová

Mišurová

1.miesto

1.miesto

1.miesto

1.miesto

24.03.

Divadelné predstavenie Bahno, Lúčky

Dittrychová, Kamhal, Droppová, Kapallová, Habová, Machová, Čillíková, Mišurová, Vernusová, Fabík

 

31.03.

Divadelné predstavenie Pečeň, Obraz,

SZŠ Ružomberok

Lauková, Kenderová, Chomistová, Milan, Gejdošová, Kolláriková, Maderová, Jankovičová, Ondrejka, Hušlová, Kútniková, Húsková, Pulščáková

 

apríl

 

 

 

1.4.

Divadelné predstavenie Pečeň, Obraz, regionálna súťaž divadlo deťom, Liptovský Mikuláš

Lauková, Kenderová, Chomistová, Milan, Gejdošová, Kolláriková, Maderová, Jankovičová, Ondrejka, Hušlová, Kútniková, Húsková, Pulščáková

1.miesto

Klára Kútniková cena za herecký výkon

2.4.

Celoslovenská súťaž v prednese kresťanskej poézie A slovo bolo u Boha, Bratislava

Mišurová

Jacková

2.miesto

10.4.nedeľa

Divadelné predstavenie Pečeň, Obraz - divadlo Panoptikum, Ružomberok

 

Lauková, Kenderová, Chomistová, Milan, Gejdošová, Kolláriková, Maderová, Jankovičová, Ondrejka, Hušlová, Kútniková, Húsková, Pulščáková

 

12.4.

Celoslovenská súťaž v prednese Divadelná tehlička, Svit

Jacková

1.miesto poézia

1.miesto próza

Hlavná cena poroty

13.4.

Krajská súťaž detský divadelný medveď, predstavenie Obraz, Žilina

Maderová, Jankovičová, Ondrejka, Hušlová, Kútniková, Húsková, Pulščáková

3.miesto

25.4.

Absolventské predstavenie BAHNO, Kino Ružomberok

Dittrychová, Kamhal, Droppová, Kapallová, Habová, Machová, Čillíková, Mišurová, Vernusová, Fabík

 

27.-29.4.

Celoslovenská  súťaž  Paláriková Raková, divadelné predstavenie BAHNO, Čadca

Dittrychová, Kamhal, Droppová, Kapallová, Habová, Machová, Čillíková, Mišurová, Vernusová, Fabík

Cena za herecký výkon Dittrychová

máj

 

 

 

2.5.

Vajanského Martin, Krajské kolo v prednese HK, Martin

Húsková

3.miesto

3.5.

Vajanského Martin, Krajské kolo v prednese HK, Martin

Machová

Jacková

Dittrychová

Mišurová

2.miesto

1.miesto

1.miesto

1.miesto

 

 

4.5.

Celoslovenská súťaž Dielo tvojich rúk predstavenie: Mara, Bahno, Topoľčany

Dittrychová, Kamhal, Droppová, Kapallová, Habová, Machová, Čillíková, Mišurová, Vernusová, Fabík,

Konderíková, Čiešková, Šimičáková, Pulščák, Ballová, Švihrová, Žihlavníková, Kusová, Dorníková

2.miesto – Mara

2. miesto-Bahno

16.5.

Absolventské predstavenie Mara, Pečeň, Obraz, recitátori

Kino Ružomberok

Lauková, Kenderová, Chomistová, Milan, Gejdošová, Kolláriková, Maderová, Jankovičová, Ondrejka, Hušlová, Kútniková, Húsková, Pulščáková, Konderíková, Čiešková, Šimičáková, Pulščák, Ballová, Švihrová, Žihlavníková, Kusová, Dorníková, Fabík, Vernusová, Mišurová, Juhás, Dittrychová

 

17.5.

MŠ Hrabovská - recitácia

 Ružomberok

Chomistová

 

18.5.

MŠ Sv. Luizy – recitácia

Ružomberok

Chomistová

 

26.-28.5.

Celoslovenský workshop detského divadla, Šaľa

Mišurová

 

31.5.

Galakoncert ZUŠ – recitácia,

Ružomberok

Pulščáková, Mišurová

 

jún

 

 

 

3.6.

Rázusovie Vrbica Liptovská súťaž v poézii a próze, Liptovský Mikuláš

Jacková

Chomistová

 

Kenderová

2x Vynikajúci prednes

 

Pozoruhodný prednes

3.6.

Celoslovenská súťaž spirituálnej poézie, Trstená

Mišurová

2.miesto

20.6.

MŠ Riadok, divadelné predstavenie Žuvačkový ježko, Ružomberok

Stoličná, Balková, Pekárová, Voštenáková, Lakoštíková,  Priesol, Mišovičová

 

24.6.

Celoslovenská súťaž Hviezdoslavov Kubín,

Dolný Kubín

Dittrychová

Jacková

 

Žiaci:

Droppová –     prijatá na Divadelnú vedu v Bratislave

Čillíková –      prijatá na Katedru Estetiky v Nitre

Kolláriková – prijatá na konzervatórium v Košiciach

Chomistová –   vybratá z 237 uchádzačov do televízie JOJ

Pulščák –         vybratý v kastingu TV JOJ