Literárno-dramatický odbor

Anna Mišurová DiS.art.
režisérka, vedúca divadelného súboru FIREBALL
umelecká vedúca bábkového súboru OFINA
bábkoherečka, lektorka pre amatérske divadlo, detskú dramatickú tvorivosť a umelecký prednes , porotkyňa
Rodáčka z Hubovej pracuje v činohernom   divadle od roku 1972. Jej prvé kroky v detskom divadle viedla Zdenka Jarošová a v súbore dospelých Milan Matis. Za svoje plnokrvné a štylizované postavy  bola ocenená  na okresných, krajských a celoslovenských súťažiach a festivaloch. V roku 2006 založila bábkový súbor OFINA v Ružomberku, ktorý sa svojimi predstaveniami  úspešne zúčastňuje súťaží, festivalov a putuje po Slovensku a zahraničí. Je držiteľkou diplomu Umelec Liptova od roku 2009, Laureátkou ceny Janka Roháča  2010, držiteľkou celoslovenských umiestnení v prednese poézie a prózy na Hviezdolavovom Kubíne, Starej Ľubovne, Ladcoch, Bratislave , Lučenci, Trstenej.
Profesionálni  lektori s ktorými spolupracuje od roku 2007:
režisér : Mgr.art.Jozef Krasuľa,
scenárista, režisér ,riaditeľ rozhlasu Devín: Silvester Laurík,
mim. J.Benčík, M.Kasprzyk, Mgr.art. A.Halaš ČR,
herec: Mgr.art. P. Kočiš, Mgr.art. Jozef Adamovič, Mgr.art. R.Sorger, Mgr. Beata Dubielová
scénograf Mgr.art. P.Janku
Od roku 2006 je vedúcou literárno- dramatického odboru  ZUŠ Ľ.Fullu v Ružomberku. Pod jej vedením sa literárno- dramatický odbor a súbor FIREBALL, vypracoval na divadelnú celoslovenskú  špičku  v amatérskom divadle a v prednese poézie a prózy.
Vzdelanie: Konzervatorium Jozefa Adamoviča v Košiciach.