Dokumenty

Podporte ZUŠ 2% dane

Podporte ZUŠ – 2 % z daní

 

Pri našej Základnej umeleckej škole Ľudovíta Fullu Nám.A.Hlinku 14, Ružomberok funguje občianske združenie TALENTÁČIK.

 

Z tohto občianskeho združenia finančne prispievame na organizovanie súťaží a podujatí

ako napr. spevácka súťaž FULLSTAR; gitarová súťaž RKKG;  súťaž v štvorručnej hre na klavíri Fulla piano; výtvarná súťaž FULLOVA PALETA; aukcia výtvarných prác žiakov

a ďalšie iné workshopy a semináre. Taktiež sa prispieva na činnosť jednotlivých odborov školy.

 

Stanovy občianskeho združenia TALENTÁČIK, so sídlom Námestie A.Hlinku 14, 034 01 Ružomberok, IČO: 42061598 boli registrované Ministerstvom vnútra SR dňa 17.1.2006.

Na základe týchto skutočností občianske združenie TALENTÁČIK

je prijímateľom 2 % daní z príjmov a má vytvorený účet v Prima banke a.s. číslo účtu: IBAN:SK60 5600 0000 0083 4044 3031

 

Tlačivo – VYHLÁSENIE,  ktoré je potrebné na darovanie 2 % daní si môžete vyzdvihnúť na riaditeľstve ZUŠ, resp. stiahnúť z internetu!

 

Vyplnené tlačivo spolu s potvrdením od zamestnávateľa môžete odovzdať triednemu učiteľovi, alebo v kancelárii školy: Nám.A.Hlinku 14 - Mederlyho vila do 28.4.2023, prípadne priamo na Daňovom úrade do 30.4.2023

 

             Za Vašu priazeň a podporu Základnej umeleckej školy vopred ďakuje občianske združenie TALENTÁČIK a riaditeľstvo školy.

 

V Ružomberku dňa: 12.3.2023                                   

Vyhlásenie stiahnete tu: vyhlasenie.pdf