Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Marcel Dúbravec Riaditeľ
Triedny učiteľ: Dúbravec
marceldubravec@gmail.com
 
 
Mgr. Andrea Ballová Zástupkyňa
Triedna učiteľka: Mgr.Balllová
andreballova@gmail.com
 
 
Mgr.Art. Martin Jurčo, PhD. Zástupca
Triedny učiteľ: Mgr.Art.Jurčo
martin.jurco@ku.sk
 
 
Mgr. Renáta Androvičová Triedna učiteľka: Mgr.Androvičová
androvicova.renata@gmail.com
 
 
Mgr. Jurij Backov Triedny učiteľ: Mgr.Backov
yuriybackov@azet.sk
 
 
Monika Betušová Triedna učiteľka: Betušová
monika.betusova@gmail.com
 
 
Margita Bradiaková Triedna učiteľka: Bradiaková
 
 
Tomáš Brtko, DiS.art Triedny učiteľ: Brtko DiS.art.
tomas.brtko@azet.sk
 
 
Oľga Bruncková Triedna učiteľka: Bruncková
o.brunckova@gmail.com
 
 
Mgr. Paulína Burgárová Flochová Triedna učiteľka: Mgr.Flochová
pfburgarova@gmail.com
 
 
Bc. Eugen Dančo Triedny učiteľ: Dančo
 
 
Alžbeta Demková Triedna učiteľka: Demková
 
 
Mgr. Viola Dorníková Triedna učiteľka: Mgr.Dorníková
dornikova13@gmail.com
 
 
Mgr.Art. Matej Droppa, DiS.art Triedny učiteľ: Mgr.Art.Droppa
matejdroppa@gmail.com
 
 
Bc. Vladimír Fabík Triedny učiteľ: Bc.Fabík
fabik.vladimir@gmail.com
 
 
PaedDr. Monika Gazdaricová Triedna učiteľka: PaedDr.Gazdaricová
mon007.monika@gmail.com
 
 
PaedDr. Terézia Halamová Triedna učiteľka: PaedDr.Halamová
teriq.h1@gmail.com
 
 
Branislav Hlaváč Triedny učiteľ: Hlaváč
branislavhlavac68@gmail.com
 
 
Mgr. Jana Hradilová Triedna učiteľka: Mgr.Hradilová
janhradilova@gmail.com
 
 
PaedDr. Zlatica Jurišová Triedna učiteľka: Jurišová
zlatica.jurisova@gmail.com
 
 
Mgr. Marek Kizak Triedny učiteľ: Mgr.Kizak
marekkizak@gmail.com
 
 
Mgr.Art. Mária Kizak Triedna učiteľka: Mgr.Art.Kizak Mária
maria.mydliarova@centrum.sk
 
 
Mgr.Art. Jana Klimeková Učiteľka
jskladana@gmail.com
 
 
Jozef Koma Triedny učiteľ: Koma
 
 
Mgr. Monika Kováčiková Triedna učiteľka: Mgr.Kováčiková
Triedna učiteľka: Mgr.Kováčiková HO PŠ
monika712@gmail.com
 
 
Mgr. Jana Krajčovičová Triedna učiteľka: Mgr.Krajčovičová
jana.rumijavi@gmail.com
 
 
Mgr.Art. Martin Krakovský Triedny učiteľ: Mgr.art.Krakovský
matokrakovsky@centrum.sk
 
 
PaedDr. Mária Kudličková Triedna učiteľka: PaedDr.Kudličková
moysha@centrum.sk
 
 
Erik Kurej, DiS.art Učiteľ
erik.kurej@gmail.com
 
 
Mgr.Art. Marián Lepieš Triedny učiteľ: Mgr.art.Lepieš
lepies@hotmail.com
 
 
Martin Lipták, DiS.art Triedny učiteľ: Lipták
matoliptak251@gmail.com
 
 
Anna Mišurová, DiS.art Triedna učiteľka: Mišurová DiS.art.
anna.misurova@centrum.sk
 
 
Ľubomíra Nemčeková Triedna učiteľka: Nemčeková
 
 
Mgr. Vladimíra Považská Triedna učiteľka: Mgr.Považská
Triedna učiteľka: Považská HO PŠ Černová
povazskav@gmail.com
 
 
Mgr. Martina Priesolová Triedna učiteľka: Mgr.Priesolová
tinapriesol@gmail.com
 
 
Eva Semanová, DiS.art Triedna učiteľka: Semanová DiS.art.
evkasemanova@gmail.com
 
 
Beata Sidorová Triedna učiteľka: Sidorová
beata.sidorova@minv.sk
 
 
Igor Sirotiak, DiS.art Triedny učiteľ: Sirotiak DiS.art.
sirotiaksiko@gmail.com
 
 
Gabriela Stehurová, DiS.art Triedna učiteľka: Stehurová DiS.art.
gabistehurova@centrum.sk
 
 
Ján Štefánek Triedny učiteľ: Štefánek
stefanekjan@hotmail.com
 
 
Mgr. Lucia Uličná Triedna učiteľka: Mgr.Uličná
lucia.brtkova@gmail.com
 
 
Mgr. Tomáš Uličný Triedny učiteľ: Mgr.Uličný
tomasulicny273@gmail.com
 
 
Bc. Jana Vaňugová Triedna učiteľka: Bc.Vaňugová
jana.vanugova@centrum.sk
 
 
Mgr.Art. Zuzana Vieriková Učiteľka
filickazuzana@centrum.sk

© aScAgenda 2020.0.1191 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 14.10.2019

Voľné miesta na našej škole