Zoznam učiteľov

 
 
Marcel Dúbravec Riaditeľ
Triedny učiteľ: Dúbravec
 
 
Mgr. Andrea Ballová Zástupkyňa
Triedna učiteľka: Mgr.Balllová
 
 
Mgr.Art. Martin Jurčo, PhD. Zástupca
Triedny učiteľ: Mgr.Art.Jurčo
 
 
Mgr. Renáta Androvičová Triedna učiteľka: Mgr.Androvičová
 
 
Mgr. Jurij Backov Triedny učiteľ: Mgr.Backov
 
 
Monika Betušová Triedna učiteľka: Betušová
 
 
Margita Bradiaková Triedna učiteľka: Bradiaková
 
 
Tomáš Brtko, DiS.art Triedny učiteľ: Brtko DiS.art.
 
 
Oľga Bruncková Triedna učiteľka: Bruncková
 
 
Mgr. Paulína Burgárová Flochová Triedna učiteľka: Mgr.Flochová
 
 
Bc. Eugen Dančo Triedny učiteľ: Dančo
 
 
Alžbeta Demková Triedna učiteľka: Demková
 
 
Mgr. Viola Dorníková Triedna učiteľka: Mgr.Dorníková
 
 
Mgr.Art. Matej Droppa, DiS.art Triedny učiteľ: Mgr.Art.Droppa
 
 
Bc. Vladimír Fabík Triedny učiteľ: Bc.Fabík
 
 
PaedDr. Monika Gazdaricová Triedna učiteľka: PaedDr.Gazdaricová
 
 
PaedDr. Terézia Halamová Triedna učiteľka: PaedDr.Halamová
 
 
Branislav Hlaváč Triedny učiteľ: Hlaváč
 
 
Mgr. Jana Hradilová Triedna učiteľka: Mgr.Hradilová
 
 
PaedDr. Zlatica Jurišová Triedna učiteľka: Jurišová
 
 
Mgr. Marek Kizak Triedny učiteľ: Mgr.Kizak
 
 
Mgr.Art. Mária Kizak Triedna učiteľka: Mgr.Art.Kizak Mária
 
 
Mgr.Art. Jana Klimeková, PhD. Triedna učiteľka: Mgr.Klimeková
 
 
Jozef Koma Triedny učiteľ: Koma
 
 
Mgr. Monika Kováčiková Triedna učiteľka: Mgr.Kováčiková
Triedna učiteľka: Mgr.Kováčiková HO PŠ
 
 
Mgr. Jana Krajčovičová Triedna učiteľka: Mgr.Krajčovičová
 
 
Mgr.Art. Martin Krakovský Triedny učiteľ: Mgr.art.Krakovský
 
 
PaedDr. Mária Kudličková Triedna učiteľka: PaedDr.Kudličková
 
 
Erik Kurej, DiS.art Triedny učiteľ: Kurej
 
 
Mgr.Art. Marián Lepieš Triedny učiteľ: Mgr.art.Lepieš
 
 
Martin Lipták, DiS.art Triedny učiteľ: Lipták
 
 
Anna Mišurová, DiS.art Triedna učiteľka: Mišurová DiS.art.
 
 
Ľubomíra Nemčeková Triedna učiteľka: Nemčeková
 
 
Mgr. Vladimíra Považská Triedna učiteľka: Mgr.Považská
Triedna učiteľka: Považská HO PŠ Černová
 
 
Mgr. Martina Priesolová Triedna učiteľka: Mgr.Priesolová
 
 
Eva Semanová, DiS.art Triedna učiteľka: Semanová DiS.art.
 
 
Beata Sidorová Triedna učiteľka: Sidorová
 
 
Igor Sirotiak, DiS.art Triedny učiteľ: Sirotiak DiS.art.
 
 
Gabriela Stehurová, DiS.art Triedna učiteľka: Stehurová DiS.art.
 
 
Ján Štefánek Triedny učiteľ: Štefánek
 
 
Mgr. Lucia Uličná Triedna učiteľka: Mgr.Uličná
 
 
Mgr. Tomáš Uličný Triedny učiteľ: Mgr.Uličný
 
 
Bc. Jana Vaňugová Triedna učiteľka: Bc.Vaňugová
Triedna učiteľka: Bc.Vaňugová HO PŠ
 
 
Mgr.Art. Zuzana Vieriková Triedna učiteľka: Mgr.Vieriková

© aScAgenda 2020.0.1203 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 05.03.2020

Voľné miesta na našej škole