Zoznam učiteľov

 
 
Marcel Dúbravec Riaditeľ
Triedny učiteľ: Dúbravec 2.-5.2.č.VO
Triedny učiteľ: Dúbravec II.st.VO
Triedny učiteľ: Dúbravec M.
 
 
Mgr. Andrea Ballová Zástupkyňa
Triedna učiteľka: Ballová
 
 
Mgr.Art. Martin Jurčo, PhD. Zástupca
Triedny učiteľ: Jurčo
 
 
Mgr. Renáta Androvičová Triedna učiteľka: Androvičová
 
 
Mgr. Jurij Backov Triedny učiteľ: Backov
Triedny učiteľ: Backov 1.-4.1.č. VO
Triedny učiteľ: Backov 1.2.č. VO
Triedny učiteľ: Backov 1.Dončova VO
Triedny učiteľ: Backov 2.1.č.VO
Triedny učiteľ: Backov 2.Dončova VO
Triedny učiteľ: Backov 3.1.č.VO
Triedny učiteľ: Backov 3.Dončova VO
Triedny učiteľ: Backov 4.-5.2.č. VO
Triedny učiteľ: Backov 4.1.č.VO
Triedny učiteľ: Backov II.st.VO
Triedny učiteľ: Backov ŠPD VO
Triedny učiteľ: Backov2.-3.2.č.VO
 
 
Monika Betušová Triedna učiteľka: Betusova TO 4.2.č.
Triedna učiteľka: Betušová
Triedna učiteľka: Betušová 2.-4.1.TO
Triedna učiteľka: Betušová PŠ2
Triedna učiteľka: Betušová TO 1.2.č.
Triedna učiteľka: Betušová TO 1.r.1.č.
Triedna učiteľka: Betušová TO 2.2.č
Triedna učiteľka: Betušová TO 2.r.1.č.
Triedna učiteľka: Betušová TO 3.r.1.č.
Triedna učiteľka: Betušová TO 4.r.1.č.
Triedna učiteľka: Betušová TO II.st.
Triedna učiteľka: Betušová TO ŠPD
 
 
Margita Bradiaková Triedna učiteľka: Bradiaková
 
 
Tomáš Brtko, DiS.art Triedny učiteľ: Brtko
 
 
Oľga Bruncková Triedna učiteľka: Bruncková O.
 
 
Mgr. Paulína Burgárová Flochová Triedna učiteľka: Flochová
Triedna učiteľka: Flochová 1.č.Part.ĽupčaVO
Triedna učiteľka: Flochová 2.č.Part. ĽupčaVO
 
 
Bc. Eugen Dančo Triedny učiteľ: Dančo E.
 
 
Alžbeta Demková Triedna učiteľka: Demková A.
 
 
Mgr. Viola Dorníková Triedna učiteľka: Dorníková 1.-2. 2.č.TO
Triedna učiteľka: Dorníková 1.1.č.TO
Triedna učiteľka: Dorníková 3.2.č.TO
Triedna učiteľka: Dorníková 4.2.č.TO
Triedna učiteľka: Dorníková II.st.TO
Triedna učiteľka: Dorníková PŠ TO
 
 
Mgr.Art. Matej Droppa, DiS.art Triedny učiteľ: Droppa
 
 
Bc. Vladimír Fabík Triedny učiteľ: Fabík
 
 
PaedDr. Monika Gazdaricová Triedna učiteľka: Gazdaricová
 
 
PaedDr. Terézia Halamová Triedna učiteľka: Halamová
Triedna učiteľka: Halamová 1. ZŠ Sladk.1.a 2.1.č.
Triedna učiteľka: Halamová 3.ZŠ Sladk.3.a4.1.č
Triedna učiteľka: Halamová MŠ Bystrická
Triedna učiteľka: Halamová VO 1.1.č.
Triedna učiteľka: Halamová VO 1.2.č.
Triedna učiteľka: Halamová VO 2.2.č.
Triedna učiteľka: Halamová VO 3.1.č.
Triedna učiteľka: Halamová VO 4.1.č.
Triedna učiteľka: Halamová VO II.st.
Triedna učiteľka: HalamováVO3-5.2.č.
Triedna učiteľka: HalamováVO3.2.č.
 
 
Branislav Hlaváč Triedny učiteľ: Hlaváč B.
 
 
Mgr. Jana Hradilová Triedna učiteľka: Hradilová
Triedna učiteľka: Hradilová 1.1.VO
Triedna učiteľka: Hradilová 1.2.VO
Triedna učiteľka: Hradilová 1.ZŠ Zarevúca
Triedna učiteľka: Hradilová 2 ZŠ Zarevúca
Triedna učiteľka: Hradilová 2.1.VO
Triedna učiteľka: Hradilová 2.2.č.VO
Triedna učiteľka: Hradilová 3.1.č.VO
Triedna učiteľka: Hradilová 3.2.č.VO
Triedna učiteľka: Hradilová 4.1.č.VO
Triedna učiteľka: Hradilová 5.2.VO
Triedna učiteľka: Hradilová II.st.VO
Triedna učiteľka: Hradilová MŠ Lujza
 
 
Mgr. Mariana Jakubčová Triedna učiteľka: Jakubčová
 
 
PaedDr. Zlatica Jurišová Triedna učiteľka: Jurišová Z.
 
 
Mgr. Marek Kizak Triedny učiteľ: Kizak Marek
 
 
Mgr.Art. Mária Kizak Triedna učiteľka: Kizak Mária
 
 
Mgr.Art. Jana Klimeková Triedna učiteľka: Klimeková
Triedna učiteľka: Klimeková PŠ
 
 
Jozef Koma Učiteľ
 
 
Mgr. Monika Kováčiková Triedna učiteľka: Kováčiková
Triedna učiteľka: Kováčiková PŠ
Triedna učiteľka: Kováčiková PŠ1
Triedna učiteľka: Kováčiková PŠ2
Triedna učiteľka: Kováčiková PŠ3
 
 
Mgr. Jana Krajčovičová Triedna učiteľka: Krajčovičová
 
 
Mgr.Art. Martin Krakovský Triedny učiteľ: Krakovský
 
 
Erik Kurej, DiS.art Triedny učiteľ: Kurej E.
 
 
Mgr.Art. Marián Lepieš Triedny učiteľ: Lepieš
 
 
Martin Lipták, DiS.art Triedny učiteľ: Lipták M.
 
 
Anna Mišurová, DiS.art Triedna učiteľka: Mišurová
Triedna učiteľka: Mišurová 1.-4.2.č.LDO
Triedna učiteľka: Mišurová 1.2.č.LDO
Triedna učiteľka: Mišurová 2.-4.1.č.LDO
Triedna učiteľka: Mišurová 3.1.č.LDO
Triedna učiteľka: Mišurová II.st.+ŠPD
 
 
Mgr. Alžbeta Popaďáková Triedna učiteľka: Popaďáková
 
 
Mgr. Vladimíra Považská Triedna učiteľka: Považská
Triedna učiteľka: Považská PŠ
 
 
Mgr. Martina Priesolová Triedna učiteľka: Priesolová
 
 
Eva Semanová, DiS.art Triedna učiteľka: Semanová
 
 
Beata Sidorová Triedna učiteľka: Sidorová B.
 
 
Igor Sirotiak, DiS.art Triedny učiteľ: Sirotiak
 
 
Gabriela Stehurová, DiS.art Triedna učiteľka: Stehurová
 
 
Ján Štefánek Triedny učiteľ: Štefánek
 
 
Bc. Ivana Trnková Triedna učiteľka: Trnková
 
 
Mgr. Lucia Uličná Triedna učiteľka: Uličná
 
 
Mgr. Tomáš Uličný Triedny učiteľ: Uličný
 
 
Mgr. Jana Vaňugová Triedna učiteľka: Vaňugová
Triedna učiteľka: Vaňugová PŠ
 
 
Mgr.Art. Zuzana Vieriková Triedna učiteľka: Vieriková

© aScAgenda 2021.0.1263 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.05.2021

Voľné miesta na našej škole