Zoznam učiteľov

 
 
Marcel Dúbravec Riaditeľ
Triedny učiteľ: Dúbravec Marcel
Triedny učiteľ: Dúbravec Marcel
Triedny učiteľ: Dúbravec Marcel
 
 
Mgr. Andrea Ballová Zástupkyňa
Triedna učiteľka: Ballová Andrea
 
 
Mgr.Art. Martin Jurčo, PhD. Zástupca
Triedny učiteľ: Jurčo martin
 
 
Mgr. Renáta Androvičová Triedna učiteľka: Androvičová Renáta
 
 
Mgr. Jurij Backov Triedny učiteľ: Backov Jurij
Triedny učiteľ: Backov Jurij
Triedny učiteľ: Backov Jurij
Triedny učiteľ: Backov Jurij
Triedny učiteľ: Backov Jurij
Triedny učiteľ: Backov Jurij
Triedny učiteľ: Backov Jurij
Triedny učiteľ: Backov Jurij
Triedny učiteľ: Backov Jurij
Triedny učiteľ: Backov Jurij
Triedny učiteľ: Backov Jurij
Triedny učiteľ: Backov Jurij
 
 
Monika Betušová Triedna učiteľka: Betušová Monika
Triedna učiteľka: Betušová Monika
Triedna učiteľka: Betušová Monika
Triedna učiteľka: Betušová Monika
Triedna učiteľka: Betušová Monika
Triedna učiteľka: Betušová Monika
Triedna učiteľka: Betušová Monika
Triedna učiteľka: Betušová Monika
Triedna učiteľka: Betušová Monika
Triedna učiteľka: Betušová Monika
Triedna učiteľka: Betušová Monika
 
 
Margita Bradiaková Triedna učiteľka: Bradiaková Margita
 
 
Tomáš Brtko, DiS.art Triedny učiteľ: Brtko Tomáš
 
 
Oľga Bruncková Triedna učiteľka: Bruncková Oľga
 
 
Mgr. Paulína Burgárová Flochová Triedna učiteľka: Flochová Paulína
Triedna učiteľka: Flochová Paulína
Triedna učiteľka: Flochová Paulína
 
 
Bc. Eugen Dančo Triedny učiteľ: Dančo Eugen
 
 
Alžbeta Demková Triedna učiteľka: Demková Alžbeta
 
 
Mgr. Viola Dorníková Triedna učiteľka: Dorníková Viola
Triedna učiteľka: Dorníková Viola
Triedna učiteľka: Dorníková Viola
Triedna učiteľka: Dorníková Viola
Triedna učiteľka: Dorníková Viola
Triedna učiteľka: Dorníková Viola
 
 
Mgr.Art. Matej Droppa, DiS.art Triedny učiteľ: Droppa Matej
 
 
Bc. Vladimír Fabík Triedny učiteľ: Fabík Vladimír
 
 
PaedDr. Monika Gazdaricová Triedna učiteľka: Gazdaricová Monika
 
 
PaedDr. Terézia Halamová Triedna učiteľka: Halamová Terézia
Triedna učiteľka: Halamová Terézia
Triedna učiteľka: Halamová Terézia
Triedna učiteľka: Halamová Terézia
Triedna učiteľka: Halamová Terézia
Triedna učiteľka: Halamová Terézia
Triedna učiteľka: Halamová Terézia
Triedna učiteľka: Halamová Terézia
Triedna učiteľka: Halamová Terézia
Triedna učiteľka: Halamová Terézia
Triedna učiteľka: Halamová Terézia
 
 
Branislav Hlaváč Triedny učiteľ: Hlaváč Branislav
 
 
Mgr. Jana Hradilová Triedna učiteľka: Hradilová Jana
Triedna učiteľka: Hradilová Jana
Triedna učiteľka: Hradilová Jana
Triedna učiteľka: Hradilová Jana
Triedna učiteľka: Hradilová Jana
Triedna učiteľka: Hradilová Jana
Triedna učiteľka: Hradilová Jana
Triedna učiteľka: Hradilová Jana
Triedna učiteľka: Hradilová Jana
Triedna učiteľka: Hradilová Jana
Triedna učiteľka: Hradilová Jana
Triedna učiteľka: Hradilová Jana
Triedna učiteľka: Hradilová Jana
 
 
Mgr. Mariana Jakubčová Triedna učiteľka: Jakubčová Mariana
 
 
PaedDr. Zlatica Jurišová Triedna učiteľka: Jurišová Zlatica
 
 
Mgr. Marek Kizak Triedny učiteľ: Kizak Marek Mgr.
 
 
Mgr.Art. Mária Kizak Triedna učiteľka: Kizak Mária
 
 
Mgr.Art. Jana Klimeková Triedna učiteľka: Klimeková Jana
Triedna učiteľka: Klimeková Jana
 
 
Jozef Koma Učiteľ
 
 
Mgr. Monika Kováčiková Triedna učiteľka: Kováčiková Monika
Triedna učiteľka: Kováčiková Monika
Triedna učiteľka: Kováčiková Monika
Triedna učiteľka: Kováčiková Monika
Triedna učiteľka: Kováčiková Monika
 
 
Mgr. Jana Krajčovičová Triedna učiteľka: Krajčovičová Jana
 
 
Mgr.Art. Martin Krakovský Triedny učiteľ: Krakovský Martin
 
 
Erik Kurej, DiS.art Triedny učiteľ: Kurej Erik
 
 
Mgr.Art. Marián Lepieš Triedny učiteľ: Lepieš Marián
 
 
Martin Lipták, DiS.art Triedny učiteľ: Lipták Marin
 
 
Anna Mišurová, DiS.art Triedna učiteľka: Mišurová Anna
Triedna učiteľka: Mišurová Anna
Triedna učiteľka: Mišurová Anna
Triedna učiteľka: Mišurová Anna
Triedna učiteľka: Mišurová Anna
Triedna učiteľka: Mišurová Anna
 
 
Mgr. Alžbeta Popaďáková Triedna učiteľka: Popaďáková Alžbeta
 
 
Mgr. Vladimíra Považská Triedna učiteľka: Považská Vladimíra
Triedna učiteľka: Považská Vladimíra
 
 
Mgr. Martina Priesolová Triedna učiteľka: Priesolová Martina
 
 
Eva Semanová, DiS.art Triedna učiteľka: Semanová Eva
 
 
Beata Sidorová Triedna učiteľka: Sidorová Beata
 
 
Igor Sirotiak, DiS.art Triedny učiteľ: Sirotiak Igor
 
 
Gabriela Stehurová, DiS.art Triedna učiteľka: Stehurová Gabriela
 
 
Ján Štefánek Triedny učiteľ: Štefánek Ján
 
 
Bc. Ivana Trnková Triedna učiteľka: Trnková Ivana
 
 
Mgr. Lucia Uličná Triedna učiteľka: Uličná Lucia
 
 
Mgr. Tomáš Uličný Triedny učiteľ: Uličný Tomáš
 
 
Mgr. Jana Vaňugová Triedna učiteľka: Vaňugová Jana
Triedna učiteľka: Vaňugová Jana
 
 
Mgr.Art. Zuzana Vieriková Triedna učiteľka: Vieriková Zuzana

© aScAgenda 2021.0.1277 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 03.08.2021

Voľné miesta na našej škole