Zoznam učiteľov

 
 
Marcel Dúbravec Riaditeľ
Triedny učiteľ: Dúbravec M.
 
 
Mgr. Andrea Ballová Zástupkyňa
Triedna učiteľka: Ballová
 
 
Mgr.Art. Martin Jurčo, PhD. Zástupca
Triedny učiteľ: Jurčo
 
 
Mgr. Renáta Androvičová Triedna učiteľka: Androvičová
 
 
Mgr. Jurij Backov Triedny učiteľ: Backov
 
 
Monika Betušová Triedna učiteľka: Betušová
 
 
Margita Bradiaková Triedna učiteľka: Bradiaková
 
 
Tomáš Brtko, DiS.art Triedny učiteľ: Brtko
 
 
Oľga Bruncková Triedna učiteľka: Bruncková O.
 
 
Mgr. Paulína Burgárová Flochová Triedna učiteľka: Flochová
 
 
Bc. Eugen Dančo Triedny učiteľ: Dančo E.
 
 
Alžbeta Demková Triedna učiteľka: Demková A.
 
 
Mgr. Viola Dorníková Triedna učiteľka: Dorníková
 
 
Mgr.Art. Matej Droppa, DiS.art Triedny učiteľ: Droppa
 
 
Bc. Vladimír Fabík Triedny učiteľ: Fabík
 
 
PaedDr. Monika Gazdaricová Triedna učiteľka: Gazdaricová
 
 
PaedDr. Terézia Halamová Triedna učiteľka: Halamová
 
 
Branislav Hlaváč Triedny učiteľ: Hlaváč B.
 
 
Mgr. Jana Hradilová Triedna učiteľka: Hradilová
 
 
Mgr. Mariana Jakubčová Triedna učiteľka: Jakubčová
 
 
PaedDr. Zlatica Jurišová Triedna učiteľka: Jurišová Z.
 
 
Mgr. Marek Kizak Triedny učiteľ: Kizak Marek
 
 
Mgr.Art. Mária Kizak Triedna učiteľka: Kizak Mária
 
 
Mgr.Art. Jana Klimeková Triedna učiteľka: Klimeková
Triedna učiteľka: Klimeková PŠ
 
 
Jozef Koma Triedny učiteľ: Koma J.
 
 
Mgr. Monika Kováčiková Triedna učiteľka: Kováčiková
Triedna učiteľka: Kováčiková PŠ
 
 
Mgr. Jana Krajčovičová Triedna učiteľka: Krajčovičová
 
 
Mgr.Art. Martin Krakovský Triedny učiteľ: Krakovský
 
 
Erik Kurej, DiS.art Triedny učiteľ: Kurej E.
 
 
Mgr.Art. Marián Lepieš Triedny učiteľ: Lepieš
 
 
Martin Lipták, DiS.art Triedny učiteľ: Lipták M.
 
 
Anna Mišurová, DiS.art Triedna učiteľka: Mišurová
 
 
Mgr. Alžbeta Popaďáková Triedna učiteľka: Popaďáková
 
 
Mgr. Vladimíra Považská Triedna učiteľka: Považská
Triedna učiteľka: Považská PŠ
 
 
Mgr. Martina Priesolová Triedna učiteľka: Priesolová
 
 
Eva Semanová, DiS.art Triedna učiteľka: Semanová
 
 
Beata Sidorová Triedna učiteľka: Sidorová B.
 
 
Igor Sirotiak, DiS.art Triedny učiteľ: Sirotiak
 
 
Gabriela Stehurová, DiS.art Triedna učiteľka: Stehurová
 
 
Ján Štefánek Triedny učiteľ: Štefánek
 
 
Bc. Ivana Trnková Triedna učiteľka: Trnková
 
 
Mgr. Lucia Uličná Triedna učiteľka: Uličná
 
 
Mgr. Tomáš Uličný Triedny učiteľ: Uličný
 
 
Mgr. Jana Vaňugová Triedna učiteľka: Vaňugová
Triedna učiteľka: Vaňugová PŠ
 
 
Mgr.Art. Zuzana Vieriková Triedna učiteľka: Vieriková

© aScAgenda 2021.0.1238 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 25.09.2020

Voľné miesta na našej škole