• Koncert z Galérie Ľ. Fullu

  Koncert žiakov ZUŠ Ľ. Fullu spojený s výstavou k 119.výročiu narodenia Ľ.Fullu

 • Pozdrav k MDŽ

 • KONCERT ...zo zimnej nádielky

 • A ide sa na karneval...

 • návrat do ZUŠ 8.2.

  Vážení rodičia, milí žiaci!

  Od pondelka 8.2. 2021 bude prebiehať PREZENČNÉ vyučovanie na ZUŠ v  INDIVIDUÁLNYCH predmetoch pre žiakov vo veku 1.stupňa ZŠ, tzn. že sa ho môžu zúčastniť žiaci, ktorí sú na ZŠ v 1.až 4. ročníku. U nás teda ide o PŠ, 1.-3. ročník. Podmienkou  je vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka a negatívny test zákonného zástupcu.

  Žiaci prvého stupňa základnej školy sa netestujú, aj keď presiahli vek 10 rokov. Platnosť testov –test zamestnancov, zákonných zástupcov i žiakov, u ktorých je vyžadovaný,platí sedem kalendárnych dní. Riaditeľ školy alebo školského zariadenia nekontroluje certifikáty, ale vyžaduje príslušné prehlásenie od zamestnancov, zákonných zástupcov (ak nie sú vyňatí ztestovania).

  Treba ešte upozorniť, že na dištatnčnom vyučovaní naďalej zostáva výučba spevu a dychových nástrojov. https://www.minedu.sk/data/att/18599.pdf

 • 2. 2. 2021

  Aktualizovali sme modul VÝSTAVA VO 2020/2021

 • Príspevky na štúdium!

  Vážení rodičia!

  Dovoľte nám pripomenúť, že je obdobie úhrady príspevkov na štúdium.

  Všetci vnímame, že súčasná situácia je veľmi neľahká a nikto v nej nie je dobrovoľne. Najviac utrpela kultúra, šport a školstvo, hoci práve to posledné možno realizovať dištančne. Zabezpečenie online výuky nie je jednoduché, ako pre vás rodičov, tak aj pre našu školu. Školstvo je dlhodobo zanedbávané a investície do neho sa mu vyhýbali. Napriek tomu sa snažíme vyučovať ONLINE! ( čo samozrejme nie je úplne bežné ani na iných školách s povinnou dochádzkou.)

  Netreba tiež zabúdať, že my nie sme krúžok, ale škola. ZUŠ je zákonom stanovená odborná inštitúcia, ktorá vzdeláva deti a mládež v umeleckej oblasti.

  Umenie nás robí ľuďmi empatickými, tolerantnými, vedomými si vlastnej hodnoty. Deťom pomáha dospieť do vyrovnaných osobností, ochotných sa učiť stále niečo nové, napredovať, nie len pre svoj vlastný prospech, ale aj pre prospech celej spoločnosti. Preto umelecké školy potrebujú podporu od nás všetkých.

  Momentálna situácia snáď nebude trvať večne a čoskoro sa vrátime do staronových koľají.  Ak teraz necháme padnúť niektoré činnosti a inštitúcie, možno bude potom nemožné či ťažké začať odznova a obnoviť zrútené.

  Vzdelávanie na ZUŠ  je spoplatnené a príspevok slúži len na čiastočnú úhradu štúdia!

  Školné je na podporu umeleckého rozvoja vašich/našich detí a predstavuje mesačne

  pre skupinové vyučovanie 6 eur, pre individuálne vyučovanie 8 eur.

  Podrobnejšie informácie o údajoch na zaplatenie školného v 2.polroku 2020/21 nájdete tu:

  UDAJE NA ZAPLATENIE SKOLNEHO 2.polr.2020-21

   S úctou Marcel Dúbravec

 • Vyučovanie od 11.1. naďalej dištančne

  Vážení rodičia, milí žiaci!

  Prajem Vám šťastný a úspešný nový rok 2021! Zároveň Vás informujeme, že od 11.1.2021 (pondelok) bude naďalej vyučovanie prebiehať dištančnou formou.Podľa aktuálnej situácie budeme čakať na usmernenie k realizácii vyučovacieho procesu prezenčnou formou.Kedy a za akých podmienok budete môcť vstúpiť do ZUŠ Ľ. Fullu Vás budú informovať Vaši učitelia.

 • NAŠE VIANOCE hudobno-dramatické pásmo

 • VIANOČNÝ KONCERT ZUŠ Ľ. FULLU

 • Oznam

  Vážení rodičia, milí žiaci!

  V dištančnej forme vyučovania pokračujeme až do 22.12.2020.

  Ďakujeme za pochopenie a veríme, že sa čo najskôr opäť stretneme v ZUŠ.

  riaditeľstvo ZUŠ Ľ. Fullu

   

 • Jesenný koncert žiakov hudobného odboru

 • OZNAM

  Vážení rodičia, milí žiaci!

  na základe Uznesenia vlády SR č.678 z 22. októbra 2020 prechádza Základná umelecká škola Ľudovíta Fullu

  od 26.10.2020  až do odvolania na dištančné vzdelávanie.

  Predmetným rozhodnutím sa zároveň mení termín jesenných prázdnin, a to tak, že jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch 30. októbra a 2. novembra 2020.

  Z uvedeného dôvodu bude výchovno-vzdelávací proces v našej ZUŠ prebiehať výlučne dištančnou formou – vyučujúci zašlú svojim žiakom ďalšie pokyny k priebehu dištančného vyučovania.

  V čase jesenných prázdnin nebude prebiehať dištančné vzdelávanie.

  Ďakujeme za pochopenie a veríme, že sa čo najskôr opäť stretneme v ZUŠ.

  riaditeľstvo ZUŠ Ľ. Fullu

 • Zadania z HN PaedDr M. Gazdaricová

  Týždeň II. od 19.10 do 23.10.2020

 • Zadania z HN PaedDr. M. Gazdaricová

  Milí moji žiaci, vážení rodičia,

  opäť skúsime využiť tento čas na to, aby sme sa spoločne niečo viac naučili a aby nám to prinieslo radosť, úžitok aj zážitok :-)

  Vypracované zadania mi, prosím, posielajte na mail: rkkgitara@gmail.com

  S pozdravom Monika Gazdaricová

 • oznam

  Od 13.10.2020 sa bude skupinové vyučovanie vo výtvarnom, tanečnom, literárno-dramatickom a hudobnom odbore (hudobná náuka) realizovať dištančnou formou. Individuálne vyučovanie prebieha naďalej prezenčne.

  Vyučujúci prostredníctvom dostupnej komunikácie ( telefonicky, mail a pod.) sa v priebehu týždňa s vami skontaktujú a dohodnú zadania a spôsob realizácie a konzultácií v rámci dištančného vzdelávania.

 • Zadania z HN Mgr. M. Kováčiková

  Milí moji žiaci. Opäť Vás vítam na dištančnej forme vyučovania hud.náuky. Budeme pracovať s tvorivými úlohami, testíkmi, hádankami a samozrejme z pracovného zošitka, ktorí si môžete vyzdvihnúť v našej ZUŠ u mňa na Nám. A. Hlinku 14 v triede č.12. Každý týždeň vám budem zadávať nové úlohy, za ktoré si budete zbierať body. Vypracované odpovede posielajte prosím na môj mail: monika712@gmail.com Želám vám veľa úspechov, s pozdravom vaša pani učiteľka Monika Kováčiková

 • ZÁPIS ŽIAKOV do nového šk. roka 2020-2021

  Milí žiaci, vážení rodičia,

  vitajte v novom školskom roku

  2020/2021!

  Zápis žiakov bude prebiehať

  2. septembra v čase od 9.30 do 15.30 hod.

  3. septembra  v čase od 13.00 do 17.00 hod.

  v hlavnej budove školy na Námestí A. Hlinku 14 a na elokovaných pracoviskách

   

  Prosíme Vás o pozornosť a dôsledné dodržiavanie pokynov.

  Kvôli pretrvávajúcej pandemickej situácii môžu do budovy školy vstupovať iba žiaci,

  sprevádzajúce osoby sa v priestoroch školy nepohybujú!

  V čase od 2. do 14. septembra majú výnimku zákonní zástupcovia žiakov, ktorí sú novoprijatí, sú žiakmi prípravného štúdia alebo prvého ročníka. 

  Žiaka môže sprevádzať iba jeden z nich.

  Nie je nutné prísť fyzicky na zápis.

  Naši pedagógovia budú všetkých žiakov, resp. ich rodičov (zákonných zástupcov)

  telefonicky kontaktovať na telefónnych číslach uvedených v dokumentácii žiaka.

  Po telefonickom (príp. mailovom) potvrdení nástupu žiaka do ZUŠ

  s Vami dohodnú  rozvrh hlavného predmetu, povinných predmetov,

  ako aj ostatné náležitosti.

  Zákonný zástupca, resp. plnoletý žiak

  predkladá pri prvom nástupe žiaka do ZUŠ čestné prehlásenie,

  ktoré nájdete na našej stránke.

  Tešíme sa na Vás!

   

 • konzultácie v skupinovom vyučovaní

  Vážení rodičia,

  aby sme mohli dovoleným spôsobom pokračovať vo výchovno-vzdelávacom procese aj v skupinových predmetoch, ponúkame možnosť individuálnych konzultácií vo výtvarnom, tanečnom, literárno-dramatickom odbore a v predmete hudobná náuka v hudobnom odbore. Ak máte záujem, spojte sa s triednym učiteľom Vášho dieťaťa a dohodnite si čas konzultácie.

strana: