• KONCERT KU DŇU MATIEK

  Pre maminu

   

   

  Nikdy sa dlho nehnevá,                                                                                                              ♥

  všetko so mnou starostlivo preberá.                                                                                        ♥

  Je stále veselá,                                                                                                                      ♥

  pozerá so mnou filmy,

  aj keď nemusí,

  nikdy mi nepovie vypni.

  Najskôr myslí na nás                                                                           ,

  až potom na seba,

  bojí sa o nás veľmi veľa,                                                                

  asi ešte viac ako my o seba.

  Myslíme si, že nám toľkej lásky netreba,

  nech sa stále nepýta a nevyzvedá.

  Ale vždy ju treba počúvať,

  lebo už bolo veľa takých, ktorí matkine rady vymenili za zábavu

  a dohnalo ich to ku skaze.

  Mama ma vždy ochráni,

  keď som smutná, namiesto aby som jej to povedala,

  srší zo mňa chlad, zloba.

  A keď ma niečo bolí, vždy utíši ma,

  starostlivo ošetrí.

  Toto všetko vie

  iba mamička.

   

  Bianka Baloghová

 • letný tábor FULLÁČIK

  Zaži dni plné tvorivosti a zábavy 
  5. - 9. júla 2021 od 8:00 do 16:00 hod.
  Občianske združenie Talentáčik
  organizuje originálny letný tábor plný zaujímavého programu!
  Cena: 80 eur

  Viac info na tel čísle 0905941232, príp. mailom na taborfullacik@gmail.com

  Prihlášky: Fullacik_prihlaska_2021

 • Jarný koncert

 • TALENTOVÉ SKÚŠKY

  Pre prijatie nových žiakov do ZUŠ Ľ. Fullu je potrebné vyplniť a odoslať elektronickú prihlášku do 20.6.2021 a zúčastniť sa talentových skúšok.

  O ich termíne Vás budeme včas informovať na webovej stránke.

 • Koncert speváckeho oddelenia

 • Veselo veľkonočne

 • ZUŠ Ľudovíta Fullu pozýva na 11. ročník regionálnej súťažnej prehliadky
  výtvarných prác detí a mládeže na tému:

  MÔJ PES
   

  Info + prihláška: Fullova_Paleta_2021.doc

 • Koncert z Galérie Ľ. Fullu

  Koncert žiakov ZUŠ Ľ. Fullu spojený s výstavou k 119.výročiu narodenia Ľ.Fullu

 • Pozdrav k MDŽ

 • KONCERT ...zo zimnej nádielky

 • A ide sa na karneval...

 • návrat do ZUŠ 8.2.

  Vážení rodičia, milí žiaci!

  Od pondelka 8.2. 2021 bude prebiehať PREZENČNÉ vyučovanie na ZUŠ v  INDIVIDUÁLNYCH predmetoch pre žiakov vo veku 1.stupňa ZŠ, tzn. že sa ho môžu zúčastniť žiaci, ktorí sú na ZŠ v 1.až 4. ročníku. U nás teda ide o PŠ, 1.-3. ročník. Podmienkou  je vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka a negatívny test zákonného zástupcu.

  Žiaci prvého stupňa základnej školy sa netestujú, aj keď presiahli vek 10 rokov. Platnosť testov –test zamestnancov, zákonných zástupcov i žiakov, u ktorých je vyžadovaný,platí sedem kalendárnych dní. Riaditeľ školy alebo školského zariadenia nekontroluje certifikáty, ale vyžaduje príslušné prehlásenie od zamestnancov, zákonných zástupcov (ak nie sú vyňatí ztestovania).

  Treba ešte upozorniť, že na dištatnčnom vyučovaní naďalej zostáva výučba spevu a dychových nástrojov. https://www.minedu.sk/data/att/18599.pdf

 • 2. 2. 2021

  Aktualizovali sme modul VÝSTAVA VO 2020/2021

 • Príspevky na štúdium!

  Vážení rodičia!

  Dovoľte nám pripomenúť, že je obdobie úhrady príspevkov na štúdium.

  Všetci vnímame, že súčasná situácia je veľmi neľahká a nikto v nej nie je dobrovoľne. Najviac utrpela kultúra, šport a školstvo, hoci práve to posledné možno realizovať dištančne. Zabezpečenie online výuky nie je jednoduché, ako pre vás rodičov, tak aj pre našu školu. Školstvo je dlhodobo zanedbávané a investície do neho sa mu vyhýbali. Napriek tomu sa snažíme vyučovať ONLINE! ( čo samozrejme nie je úplne bežné ani na iných školách s povinnou dochádzkou.)

  Netreba tiež zabúdať, že my nie sme krúžok, ale škola. ZUŠ je zákonom stanovená odborná inštitúcia, ktorá vzdeláva deti a mládež v umeleckej oblasti.

  Umenie nás robí ľuďmi empatickými, tolerantnými, vedomými si vlastnej hodnoty. Deťom pomáha dospieť do vyrovnaných osobností, ochotných sa učiť stále niečo nové, napredovať, nie len pre svoj vlastný prospech, ale aj pre prospech celej spoločnosti. Preto umelecké školy potrebujú podporu od nás všetkých.

  Momentálna situácia snáď nebude trvať večne a čoskoro sa vrátime do staronových koľají.  Ak teraz necháme padnúť niektoré činnosti a inštitúcie, možno bude potom nemožné či ťažké začať odznova a obnoviť zrútené.

  Vzdelávanie na ZUŠ  je spoplatnené a príspevok slúži len na čiastočnú úhradu štúdia!

  Školné je na podporu umeleckého rozvoja vašich/našich detí a predstavuje mesačne

  pre skupinové vyučovanie 6 eur, pre individuálne vyučovanie 8 eur.

  Podrobnejšie informácie o údajoch na zaplatenie školného v 2.polroku 2020/21 nájdete tu:

  UDAJE NA ZAPLATENIE SKOLNEHO 2.polr.2020-21

   S úctou Marcel Dúbravec

 • Vyučovanie od 11.1. naďalej dištančne

  Vážení rodičia, milí žiaci!

  Prajem Vám šťastný a úspešný nový rok 2021! Zároveň Vás informujeme, že od 11.1.2021 (pondelok) bude naďalej vyučovanie prebiehať dištančnou formou.Podľa aktuálnej situácie budeme čakať na usmernenie k realizácii vyučovacieho procesu prezenčnou formou.Kedy a za akých podmienok budete môcť vstúpiť do ZUŠ Ľ. Fullu Vás budú informovať Vaši učitelia.

 • NAŠE VIANOCE hudobno-dramatické pásmo

 • VIANOČNÝ KONCERT ZUŠ Ľ. FULLU

 • Oznam

  Vážení rodičia, milí žiaci!

  V dištančnej forme vyučovania pokračujeme až do 22.12.2020.

  Ďakujeme za pochopenie a veríme, že sa čo najskôr opäť stretneme v ZUŠ.

  riaditeľstvo ZUŠ Ľ. Fullu

   

 • Jesenný koncert žiakov hudobného odboru

 • OZNAM

  Vážení rodičia, milí žiaci!

  na základe Uznesenia vlády SR č.678 z 22. októbra 2020 prechádza Základná umelecká škola Ľudovíta Fullu

  od 26.10.2020  až do odvolania na dištančné vzdelávanie.

  Predmetným rozhodnutím sa zároveň mení termín jesenných prázdnin, a to tak, že jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch 30. októbra a 2. novembra 2020.

  Z uvedeného dôvodu bude výchovno-vzdelávací proces v našej ZUŠ prebiehať výlučne dištančnou formou – vyučujúci zašlú svojim žiakom ďalšie pokyny k priebehu dištančného vyučovania.

  V čase jesenných prázdnin nebude prebiehať dištančné vzdelávanie.

  Ďakujeme za pochopenie a veríme, že sa čo najskôr opäť stretneme v ZUŠ.

  riaditeľstvo ZUŠ Ľ. Fullu

strana: