• TALENTOVÉ SKÚŠKY

  ZUŠ Ľudovíta Fullu pozýva

  všetkých záujemcov o štúdium na

  TALENTOVÉ SKÚŠKY

  dňa 22.6.2021 od 13.30 - 16.30 hod. 

  hudobný odbor - Námestie A. Hlinku 14

  výtvarný, tanečný a literárno-dramatický odbor - Obvodová cesta 23

   

  Pre prijatie nových žiakov do ZUŠ Ľ. Fullu je potrebné vyplniť a odoslať elektronickú prihlášku do 20.6.2021 a zúčastniť sa talentových skúšok.

 • Škoricovník X.

  ŠKORICOVNÍK X 
  pásmo poézie, prózy, hudby, spevu, tanca, etúd a divadla

  miesto: Divadlo Rosa Thea-Ros Art.....ulica Podhora 23
  dňa: 21.06.2021
  čas: 16.30hod

  čas: 18.00hod

 • Hviezdne víťazstvá v LDO

  Literárno-dramatický odbor ZUŠ Ľ. Fullu pracuje pod skúsenou rukou pedagóga Annou Mišurovou už 16 rokov a od tých čias má na svojom konte 311 diplomov.

  Prax pedagóga nepoľavuje vidieť v nej zmysel, poslanie a výsledky.

  V júni odrecitoval v regionálnej súťaži na 67.ročníku Hviezdoslavov Kubín cestou videí 6 prednesov v poézii a próze a všetkých šesť prednesov získalo ocenenia. Starší skúsení recitátori siahli po textoch, ktoré nútia poslucháčov k zamysleniu sa, mladší siahli po próze v ktorej sa spája absurdita s humorom.

  1.miesto Nikola Húsková.......................poézia

  1.miesto Tamara Kenderová ................próza

  1.miesto Natália Maderová ..................próza

  2.miesto Andrej Prostredný.......poézia s priamym postupom na kraj

  2.miesto Lea Podskubová.....................próza  s priamym postupom na kraj

  3.miesto Natália Janoviaková...............poézia

 • PREZENČNÉ VYUČOVANIE OD 17.5. 2021 - VŠETKY ODBORY

  VÁŽENÍ RODIČIA MILÍ ŽIACI!

  OD PONDELKA 17.5. 2021 SA V NAŠEJ ZUŠ Ľ. FULLU OBNOVUJE VYUČOVANIE VO VŠETKÝCH ODBOROCH podľa pôvodného rozvrhu.

  Tešíme sa na opätovné stretnutie v tanečnom, výtvarnom a literárno-dramatickom odbore, ako aj v skupinových predmetoch hudobného odboru.  Skontaktujte sa preto so svojimi triednymi učiteľmi.

  Pri vstupe do školy sa nevyžaduje negatívny test žiaka, ani jeho rodiča, ani čestné vyhlásenie. Naďalej je však potrebné dodržiavanie hygienických opatrení. V prípade, že sa u Vášho dieťaťa prejavil čo i len jeden z príznakov COVID-19, neposielajte ho na vyučovanie!

   

 • KONCERT KU DŇU MATIEK

  Pre maminu

   

   

  Nikdy sa dlho nehnevá,                                                                                                              ♥

  všetko so mnou starostlivo preberá.                                                                                        ♥

  Je stále veselá,                                                                                                                      ♥

  pozerá so mnou filmy,

  aj keď nemusí,

  nikdy mi nepovie vypni.

  Najskôr myslí na nás                                                                           ,

  až potom na seba,

  bojí sa o nás veľmi veľa,                                                                

  asi ešte viac ako my o seba.

  Myslíme si, že nám toľkej lásky netreba,

  nech sa stále nepýta a nevyzvedá.

  Ale vždy ju treba počúvať,

  lebo už bolo veľa takých, ktorí matkine rady vymenili za zábavu

  a dohnalo ich to ku skaze.

  Mama ma vždy ochráni,

  keď som smutná, namiesto aby som jej to povedala,

  srší zo mňa chlad, zloba.

  A keď ma niečo bolí, vždy utíši ma,

  starostlivo ošetrí.

  Toto všetko vie

  iba mamička.

   

  Bianka Baloghová

 • letný tábor FULLÁČIK

  Zaži dni plné tvorivosti a zábavy 
  5. - 9. júla 2021 od 8:00 do 16:00 hod.
  Občianske združenie Talentáčik
  organizuje originálny letný tábor plný zaujímavého programu!
  Cena: 80 eur

  Viac info na tel čísle 0905941232, príp. mailom na taborfullacik@gmail.com

  Prihlášky: Fullacik_prihlaska_2021

 • Jarný koncert

 • Koncert speváckeho oddelenia

 • Veselo veľkonočne

 • ZUŠ Ľudovíta Fullu pozýva na 11. ročník regionálnej súťažnej prehliadky
  výtvarných prác detí a mládeže na tému:

  MÔJ PES
   

  Info + prihláška: Fullova_Paleta_2021.doc

 • Koncert z Galérie Ľ. Fullu

  Koncert žiakov ZUŠ Ľ. Fullu spojený s výstavou k 119.výročiu narodenia Ľ.Fullu

 • Pozdrav k MDŽ

 • KONCERT ...zo zimnej nádielky

 • A ide sa na karneval...

 • návrat do ZUŠ 8.2.

  Vážení rodičia, milí žiaci!

  Od pondelka 8.2. 2021 bude prebiehať PREZENČNÉ vyučovanie na ZUŠ v  INDIVIDUÁLNYCH predmetoch pre žiakov vo veku 1.stupňa ZŠ, tzn. že sa ho môžu zúčastniť žiaci, ktorí sú na ZŠ v 1.až 4. ročníku. U nás teda ide o PŠ, 1.-3. ročník. Podmienkou  je vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka a negatívny test zákonného zástupcu.

  Žiaci prvého stupňa základnej školy sa netestujú, aj keď presiahli vek 10 rokov. Platnosť testov –test zamestnancov, zákonných zástupcov i žiakov, u ktorých je vyžadovaný,platí sedem kalendárnych dní. Riaditeľ školy alebo školského zariadenia nekontroluje certifikáty, ale vyžaduje príslušné prehlásenie od zamestnancov, zákonných zástupcov (ak nie sú vyňatí ztestovania).

  Treba ešte upozorniť, že na dištatnčnom vyučovaní naďalej zostáva výučba spevu a dychových nástrojov. https://www.minedu.sk/data/att/18599.pdf

 • 2. 2. 2021

  Aktualizovali sme modul VÝSTAVA VO 2020/2021

 • Príspevky na štúdium!

  Vážení rodičia!

  Dovoľte nám pripomenúť, že je obdobie úhrady príspevkov na štúdium.

  Všetci vnímame, že súčasná situácia je veľmi neľahká a nikto v nej nie je dobrovoľne. Najviac utrpela kultúra, šport a školstvo, hoci práve to posledné možno realizovať dištančne. Zabezpečenie online výuky nie je jednoduché, ako pre vás rodičov, tak aj pre našu školu. Školstvo je dlhodobo zanedbávané a investície do neho sa mu vyhýbali. Napriek tomu sa snažíme vyučovať ONLINE! ( čo samozrejme nie je úplne bežné ani na iných školách s povinnou dochádzkou.)

  Netreba tiež zabúdať, že my nie sme krúžok, ale škola. ZUŠ je zákonom stanovená odborná inštitúcia, ktorá vzdeláva deti a mládež v umeleckej oblasti.

  Umenie nás robí ľuďmi empatickými, tolerantnými, vedomými si vlastnej hodnoty. Deťom pomáha dospieť do vyrovnaných osobností, ochotných sa učiť stále niečo nové, napredovať, nie len pre svoj vlastný prospech, ale aj pre prospech celej spoločnosti. Preto umelecké školy potrebujú podporu od nás všetkých.

  Momentálna situácia snáď nebude trvať večne a čoskoro sa vrátime do staronových koľají.  Ak teraz necháme padnúť niektoré činnosti a inštitúcie, možno bude potom nemožné či ťažké začať odznova a obnoviť zrútené.

  Vzdelávanie na ZUŠ  je spoplatnené a príspevok slúži len na čiastočnú úhradu štúdia!

  Školné je na podporu umeleckého rozvoja vašich/našich detí a predstavuje mesačne

  pre skupinové vyučovanie 6 eur, pre individuálne vyučovanie 8 eur.

  Podrobnejšie informácie o údajoch na zaplatenie školného v 2.polroku 2020/21 nájdete tu:

  UDAJE NA ZAPLATENIE SKOLNEHO 2.polr.2020-21

   S úctou Marcel Dúbravec

 • Vyučovanie od 11.1. naďalej dištančne

  Vážení rodičia, milí žiaci!

  Prajem Vám šťastný a úspešný nový rok 2021! Zároveň Vás informujeme, že od 11.1.2021 (pondelok) bude naďalej vyučovanie prebiehať dištančnou formou.Podľa aktuálnej situácie budeme čakať na usmernenie k realizácii vyučovacieho procesu prezenčnou formou.Kedy a za akých podmienok budete môcť vstúpiť do ZUŠ Ľ. Fullu Vás budú informovať Vaši učitelia.

 • NAŠE VIANOCE hudobno-dramatické pásmo

strana: