• Koncert STRETNUTIE

  ZUŠ Ľudovíta Fullu Vás srdečne pozýva na 

  KONCERT STRETNUTIE

  venovaný 70. výročiu založenia školy 

  19. október 2023 o 17:00 hod.

  Veľká dvorana KDAH

   

 • zápis žiakov v novom šk. roku 2023/24

  Vážení rodičia, milí žiaci!

  Zápis novoprijatých a pokračujúcich žiakov v novom školskom roku 2023/2024 bude prebiehať v dňoch

  4.9. od 9.00- 15.30

  5.9. od 13.00- 17.30

  Zadelenie rozvrhu je potrebné dohodnúť s vyučujúcimi hlavného predmetu do 8.9.2023.

  Hudobná náuka sa zadeľuje na Námestí A. Hlinku 14.

  Zoznamy nových žiakov pre hudobný odbor budú k dispozícii na nástenke v priestoroch školy.

  Dodatočné prijímacie skúšky do výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru budú prebiehať v týždni od 4.9.- 8.9.2023

  Tešíme sa na stretnutie s Vami !

  vedenie školy

   

  vedenie školy

 • rozvrh HN 2023/2024

 • Rezbárstvo

  Vyučovanie rezbárstva v školskom roku 2023/2024

  bude prebiehať pod vedením Mgr. art. Michala Hanulu.

  Všetkých záujemcov srdečne vítame!!!

 • Talentové skúšky do ZUŠ Ľ. Fullu 2023

  6. júna 2023 od 13:30-17:00 hod.

  hudobný odbor: Mederlyho vila, Nám. A. Hlinku 14
  tanečný odbor, výtvarný odbor, literárno-dramatický: Obvodova cesta 23

  PRIHLÁŠKA

 • Komorný súbor z triedy Zlatice Jurišovej účinkoval v Prahe

  Gratulujeme

  Komornému súboru z triedy Zlatice Jurišovej, ktorý reprezentoval našu ZUŠ Ľ. Fullu na koncerte v Prahe s názvom Skladatelia deťom-deti skladateľom. V programe koncertu odznela tvorba českých i slovenských skladateľov pre malé deti. Zlatica Jurišová v intepretácii svojich žiakov predstavila zo svojej tvorby spracovanie ľudových piesní pre deti. Členovia jej komorného súboru - Lilly Franková, Oliver Bačkor, Ondrej Baláž a Alica Zubercová - intepretovali Variácie na piesne Prší, prší, Riekanka, Na dvore sliepočka býva, Maličká som, Páslo dievča pávy, Týnom, tánom, Tancuj, tancuj.

  Koncert sa uskutočnil 23.6.2023 v Kaiserštejnskom paláci v Prahe pod záštitou Spoločnosti českých skladateľov. Komorný súbor bol jediným reprezentantom slovenskej tvorby .

  Ďakujeme všetkým účinkujúcim za skvelú reprezentáciu a ich rodičom za veľkú podporu!

   

 • ŠKORICOVNÍK XV.

  ŠKORICOVNÍK XV.
  literárny podvečer poézie a prózy popretkávaný divadlom

  miesto: Divadelné štúdio Ros Art.....ulica Podhora 1301/18
  dňa: 19.06.2023
  čas: 16:30hod.
  vstupné: 2€

 • ,,Detvianska zlatá struna 2023''

  16. júna 2023 sa v Detve konala celoslovenská súťaž v hre na strunové nástroje a v komornej hre
  Garantom a predsedom poroty bol MgA. Vladimír Harvan, ArtD., predsedom druhej Mgr. art. Dušan Radič.
  Sára Uličná z triedy Tomáša Uličného získala v 5.kategorii strieborné pásmo a spolu s Alexandrom Uličným z triedy Oľgy Brunckovej zlaté pásmo v komornej hre.
  Srdečne blahoželáme!

 • FULLOVA PALETA

  ZUŠ Ľudovíta Fullu Vás pozýva na vernisáž výstavy FULLOVA PALETA
  Súčasťou výstavy je aj výstava ABSOLVENTSKÝCH PRÁC žiakov.
  15. jún 2023 o 16:00 hod. v SYNAGÓGE Ružomberok.

 • TANEČNÝ KONCERT

  ZUŠ Ľudovíta Fullu pozýva na TANEČNÝ KONCERT
  Dňa 31. mája 2023 o 17:00 hod. vo Veľkej dvorane KDAH.
  "Tanec je náš život"
  Vstupné: 2€

 • 3x ZLATO

  Ďalšie úspechy na II. ročníku celoslovenskej klavírnej súťažnej prehliadke PIANOFORTE 2023 v Starej Ľubovni.   
  TIMOTEJ LESÁK - III. kat. zlaté pásmo (pedagóg Martin Jurčo)
  ALEXANDER ULIČNÝ - III. kat. zlaté pásmo (pedagóg Oľga Bruncková)
  SOFIA KOVÁČIKOVÁ - IV. kat. zlaté pásmo (pedagóg Martin Jurčo)
  Všetkým srdečne blahoželáme!!!


   

 • DIS v sólovej hre na klavíri

  Ďalší úspech na DETSKEJ INTERPRETAČNEJ SÚŤAŽI v Banskej Bystrici.
  ALEXANDER ULIČNÝ - streborné pásmo II. kategória (pedagóg - Oľga Bruncková)
  Srdečná gratulácia.

 • GALAKONCERT

  ZUŠ Ľudovíta Fullu Vás pozýva na GALAKONCERT
  23. mája 2023 o 17:00 hod.
  Veľká dvorana KDAH

  vstupné 2€

   

   

   

 • Banskoštiavnické kladivká 2023

  10. a 11. mája 2023 sa žiaci ZUŠ Ľudovíta Fullu zúčastnili

  6. ročníka súťaže Banskoštiavnické kladivká 2023.  

  ZUŠ Ľudovíta Fullu reprezentovali:
  ALEXANDER ULIČNÝ (pedagóg Oľga Bruncková) III. kat. ZLATÉ PÁSMO
  TIMOTEJ LESÁK (pedagóg Martin Jurčo) III. kat. ZLATÉ PÁSMO 
  SOFIA KOVÁČIKOVÁ (pedagóg Martin Jurčo) IV. kat. STRIEBORNÉ PÁSMO
   štvorručná hra:
  ALEXANDER ULIČNÝ/TIMOTEJ LESÁK (pedagóg Oľga Bruncková) II. kat. ZLATÉ PÁSMO
  DANIEL PUŠKA/MICHAL KĽUSKA (pedagóg Andrea Ballová) II. kat. ZLATÉ PÁSMO
  ALŽBETA SCHNIEREROVÁ/DOROTA SCHNIEREROVÁ (pedagóg Alžbeta Poaďáková) I. kat. STRIEBORNÉ PÁSMO
  Srdečne blahoželáme a ďakujeme za krásne výkovy
  a úspešnú reprezentáciu ZUŠ Ľ. FULLU !!!

 • úspechy na LIPTOV 2023

  V XVII. ročníku regionálnej súťažnej prehliadky výtvarných prác detí a mládeže Liptova a Oravy -LIPTOV 2023  žala úspech aj naša žiačka Alica Smiteková z elokovaného pracoviska MŠ a ZŠ Part. Ľupča.  Svojím priestorovým spracovaním témy ,,Detský módny tvorca" si v širokej konkurencii vybojovala 3. miesto v kategórii školy a základné umelecké školy (priestorové práce).

  Srdečne gratulujeme!

 • Úspechy na Bielej Orave 2023

  Gratulujeme žiačke Sárke Uličnej za 1. miesto v IV. kategórii v hre na husliach na Bielej Orave 2023.
  Poďakovanie patrí aj jej triednemu učiteľovi Tomášovi Uličnému a korepetítorke Lucii Uličnej. 
   

 • V okresnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín reprezentovali ZUŠ Ľ .Fullu žiaci z triedy Anny Mišurovej. Získali vynikajúce umiestnenia a postup do krajského kola súťaže Vajanského Martin 

  1.miesto Liana Žilová poézia II. kategória
  1.miesto Lea Podskubová próza III. kategória
  2.miesto Ondrej Baláž próza III. kategória
  1.miesto Andrea  Buzáková próza IV. kategória 
   
  ďalší ocenení žiaci bez postupu na krajskú súťaž
   
  2.miesto Tomáš Kozár poézia III.kategória
  3.miesto Sára Uličná poézia III.kategória

  Srdečne im gratulujeme a držíme palce 2.-5.mája na krajskej súťaži Vajanského Martin !

 • Gratulujeme!

  Žiakom klavírneho oddelenia, ktorí na súťažnej prehliadke Hráme v tíme v Žiline 4.apríla 2023 získali krásne umiestnenia

  Liliana Bačíková a Lucia Macková  zlaté pásmo v 1. kategórii

  Slávka a Ľudmila Fábryové strieborné pásmo v 1. kategórii

  Michal Kľuska a Daniel Puška v 2. kategórii zlaté pásmo a Cenu za výnimočný umelecký prejav

  Alžbeta a Dorota Schniererové zlaté pásmo v 2. kategórii

  Ema Krajčiová a Monika Kiebelová bronzové pásmo v 3. kategórii

  Ďakujeme žiakom za výbornú reprezentáciu a vyučujúcim Alžbete Demkovej, Alžbete Popaďákovej a Andrei Ballovej za prípravu žiakov

 • Rodinné striebro

  ZUŠ Ľudovíta Fullu v spolupráci s Vysokou školou múzických umení v Bratislave
  Vás pozývajú na koncert "RODINNÉ STRIEBRO" vo víre tanca
  dňa 24. marca 2023  o 16:30 v Synagóge Ružomberok.

  program koncertu: 24_3_2023

 • ZUŠ Ľudovíta Fullu pozýva na 13. ročník regionálnej súťažnej prehliadky
  výtvarných prác detí a mládeže na tému: 

  BLAHOŽELANIE NAŠEJ ZUŠKE

  Informácie + prihláška: FULLOVA_PALETA_2023

strana: