Zoznam tried

Názov
Trieda Backov 1.2. Triedny učiteľ Mgr. Jurij Backov
Trieda Backov 1.II.st. Triedny učiteľ Mgr. Jurij Backov
Trieda Backov 2.2. Triedny učiteľ Mgr. Jurij Backov
Trieda Backov 3.1. Triedny učiteľ Mgr. Jurij Backov
Trieda Backov 3.2. Triedny učiteľ Mgr. Jurij Backov
Trieda Backov 4.1. Triedny učiteľ Mgr. Jurij Backov
Trieda Backov 4.2. Triedny učiteľ Mgr. Jurij Backov
Trieda Backov 5.2. Triedny učiteľ Mgr. Jurij Backov
Trieda Backov II.st. Triedny učiteľ Mgr. Jurij Backov
Trieda Backov ŠPD Triedny učiteľ Mgr. Jurij Backov
Trieda Betušová 1.2. Triedny učiteľ Monika Betušová
Trieda Betušová 2.1. Triedny učiteľ Monika Betušová
Trieda Betušová 2.2. Triedny učiteľ Monika Betušová
Trieda Betušová 3.1. Triedny učiteľ Monika Betušová
Trieda Betušová 3.2. Triedny učiteľ Monika Betušová
Trieda Betušová 4.1. Triedny učiteľ Monika Betušová
Trieda Betušová 4.2. Triedny učiteľ Monika Betušová
Trieda Betušová II.st. Triedny učiteľ Monika Betušová
Trieda Betušová PŠ Triedny učiteľ Monika Betušová
Trieda Betušová ŠPD Triedny učiteľ Monika Betušová
Trieda Brtko Triedny učiteľ Tomáš Brtko, DiS.art
Trieda Dorníková 1.1. Triedny učiteľ Mgr. Viola Dorníková
Trieda Dorníková 1.II.st. Triedny učiteľ Mgr. Viola Dorníková
Trieda Dorníková 2.+3.1.č. Triedny učiteľ Mgr. Viola Dorníková
Trieda Dorníková 2.II.st. Triedny učiteľ Mgr. Viola Dorníková
Trieda Dorníková 3.2. Triedny učiteľ Mgr. Viola Dorníková
Trieda Dorníková II.st. Triedny učiteľ Mgr. Viola Dorníková
Trieda Dorníková PŠ Triedny učiteľ Mgr. Viola Dorníková
Trieda Dúbravec 2.časť Triedny učiteľ Marcel Dúbravec
Trieda Dúbravec II.st. Triedny učiteľ Marcel Dúbravec
Trieda Flochová Triedny učiteľ Mgr. Paulína Burgárová Flochová
Trieda Flochová PŠ Triedny učiteľ Mgr. Paulína Burgárová Flochová
Trieda Halamová 1.1. Triedny učiteľ PaedDr. Terézia Halamová
Trieda Halamová 1.2. Triedny učiteľ PaedDr. Terézia Halamová
Trieda Halamová 2.2. Triedny učiteľ PaedDr. Terézia Halamová
Trieda Halamová 2.č. Triedny učiteľ PaedDr. Terézia Halamová
Trieda Halamová 3.1. Triedny učiteľ PaedDr. Terézia Halamová
Trieda Halamová 3.2. Triedny učiteľ PaedDr. Terézia Halamová
Trieda Halamová 4.1. Triedny učiteľ PaedDr. Terézia Halamová
Trieda Halamová 4.2. Triedny učiteľ PaedDr. Terézia Halamová
Trieda Halamová II.st. Triedny učiteľ PaedDr. Terézia Halamová
Trieda Halamová PŠ Triedny učiteľ PaedDr. Terézia Halamová
Trieda Halamová ŠPD Triedny učiteľ PaedDr. Terézia Halamová
Trieda Hradilová 1.1. Triedny učiteľ Mgr. Jana Hradilová
Trieda Hradilová 1.2. Triedny učiteľ Mgr. Jana Hradilová
Trieda Hradilová 1.2. Zar. Triedny učiteľ Mgr. Jana Hradilová
Trieda Hradilová 1.II.st. Triedny učiteľ Mgr. Jana Hradilová
Trieda Hradilová 2.1. Triedny učiteľ Mgr. Jana Hradilová
Trieda Hradilová 2.1. Zar. Triedny učiteľ Mgr. Jana Hradilová
Trieda Hradilová 2.2. Triedny učiteľ Mgr. Jana Hradilová
Trieda Hradilová 3.1. Triedny učiteľ Mgr. Jana Hradilová
Trieda Hradilová 3.1. Zar. Triedny učiteľ Mgr. Jana Hradilová
Trieda Hradilová 3.2. Triedny učiteľ Mgr. Jana Hradilová
Trieda Hradilová 4.1. Triedny učiteľ Mgr. Jana Hradilová
Trieda Hradilová 4.1. Zar. Triedny učiteľ Mgr. Jana Hradilová
Trieda Hradilová 4.2. Triedny učiteľ Mgr. Jana Hradilová
Trieda Hradilová 4.2. Triedny učiteľ Mgr. Jana Hradilová
Trieda Hradilová 4.II.st. Triedny učiteľ Mgr. Jana Hradilová
Trieda Hradilová 5.2. Triedny učiteľ Mgr. Jana Hradilová
Trieda Hradilová PŠ Triedny učiteľ Mgr. Jana Hradilová
Trieda Jakubčová Triedny učiteľ Mgr. Mariana Jakubčová
Trieda Jurišová Triedny učiteľ PaedDr. Zlatica Jurišová
Trieda Kováčiková kl Triedny učiteľ Mgr. Monika Kováčiková
Trieda Kováčiková PŠ Triedny učiteľ Mgr. Monika Kováčiková
Trieda Mišurová 1.2. Triedny učiteľ Anna Mišurová, DiS.art
Trieda Mišurová 2.2. Triedny učiteľ Anna Mišurová, DiS.art
Trieda Mišurová 3.2. Triedny učiteľ Anna Mišurová, DiS.art
Trieda Mišurová 4.2. Triedny učiteľ Anna Mišurová, DiS.art
Trieda Mišurová II.st. Triedny učiteľ Anna Mišurová, DiS.art
Trieda Mišurová ŠPD
Trieda Nemčeková Triedny učiteľ Ľubomíra Nemčeková
Trieda Popaďáková Triedny učiteľ Mgr. Alžbeta Popaďáková
Trieda Považská Triedny učiteľ Mgr. Vladimíra Považská
Trieda Vaňugová Triedny učiteľ Mgr. Jana Vaňugová

© aScAgenda 2023.0.1368 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 07.09.2022