Zoznam tried

Názov
Trieda Backov J. 1.2. Triedny učiteľ Mgr. Jurij Backov
Trieda Backov J. 2.1. Triedny učiteľ Mgr. Jurij Backov
Trieda Backov J. 3.1. Triedny učiteľ Mgr. Jurij Backov
Trieda Backov J. 3.2. Triedny učiteľ Mgr. Jurij Backov
Trieda Backov J. 4.1. Triedny učiteľ Mgr. Jurij Backov
Trieda Backov J. 4.2. Triedny učiteľ Mgr. Jurij Backov
Trieda Backov J. 5.2. Triedny učiteľ Mgr. Jurij Backov
Trieda Backov J. II.st. Triedny učiteľ Mgr. Jurij Backov
Trieda Backov J. ŠPD Triedny učiteľ Mgr. Jurij Backov
Trieda Backov J.2.2. Triedny učiteľ Mgr. Jurij Backov
Trieda Backov Jurij Triedny učiteľ Mgr. Jurij Backov
Trieda Betušová II.st. Triedny učiteľ Monika Betušová
Trieda Betušová M. 1.1. Triedny učiteľ Monika Betušová
Trieda Betušová M. 1.2.. Triedny učiteľ Monika Betušová
Trieda Betušová M. 2.1. Triedny učiteľ Monika Betušová
Trieda Betušová M. 2.2. Triedny učiteľ Monika Betušová
Trieda Betušová M. 3.1. Triedny učiteľ Monika Betušová
Trieda Betušová M. 3.2. Triedny učiteľ Monika Betušová
Trieda Betušová M. 4.1. Triedny učiteľ Monika Betušová
Trieda Betušová M. II.st. Triedny učiteľ Monika Betušová
Trieda Betušová M. ŠPD Triedny učiteľ Monika Betušová
Trieda Brtko Tomáš Triedny učiteľ Tomáš Brtko, DiS.art
Trieda Dorníková 1.+ 2.1.č. Triedny učiteľ Mgr. Viola Dorníková
Trieda Dorníková V. 1.II.st. Triedny učiteľ Mgr. Viola Dorníková
Trieda Dorníková V. 2 PŠ Triedny učiteľ Mgr. Viola Dorníková
Trieda Dorníková V. 2.2.č. Triedny učiteľ Mgr. Viola Dorníková
Trieda Dorníková V. 4.2.č. Triedny učiteľ Mgr. Viola Dorníková
Trieda Dorníková V. II.st. Triedny učiteľ Mgr. Viola Dorníková
Trieda Dorníková V. PŠ Triedny učiteľ Mgr. Viola Dorníková
Trieda Dúbravec M. 2.časť Triedny učiteľ Marcel Dúbravec
Trieda Dúbravec M. II.st. Triedny učiteľ Marcel Dúbravec
Trieda Flochová Paulína Triedny učiteľ Mgr. Paulína Burgárová Flochová
Trieda Flochová Paulína Triedny učiteľ Mgr. Paulína Burgárová Flochová
Trieda Flochová Paulína PŠ Triedny učiteľ Mgr. Paulína Burgárová Flochová
Trieda Halamová T. 2.1. Triedny učiteľ PaedDr. Terézia Halamová
Trieda Halamová T. 2.2. Triedny učiteľ PaedDr. Terézia Halamová
Trieda Halamová T. 2.časť Triedny učiteľ PaedDr. Terézia Halamová
Trieda Halamová T. 3.1. Triedny učiteľ PaedDr. Terézia Halamová
Trieda Halamová T. 3.2. Triedny učiteľ PaedDr. Terézia Halamová
Trieda Halamová T. 4.1. Triedny učiteľ PaedDr. Terézia Halamová
Trieda Halamová T. II.st. Triedny učiteľ PaedDr. Terézia Halamová
Trieda Halamová T. PŠ Triedny učiteľ PaedDr. Terézia Halamová
Trieda Halamová T.1.2. Triedny učiteľ PaedDr. Terézia Halamová
Trieda Halamová Terézia Triedny učiteľ PaedDr. Terézia Halamová
Trieda Hradilová 1.- 3.2. Zar. Triedny učiteľ Mgr. Jana Hradilová
Trieda Hradilová 1.1.Zar. Triedny učiteľ Mgr. Jana Hradilová
Trieda Hradilová 2.1. Zar. Triedny učiteľ Mgr. Jana Hradilová
Trieda Hradilová 3.1. Zar. Triedny učiteľ Mgr. Jana Hradilová
Trieda Hradilová 4.1. Zar. Triedny učiteľ Mgr. Jana Hradilová
Trieda Hradilová J. 1.1. Triedny učiteľ Mgr. Jana Hradilová
Trieda Hradilová J. 1.2. Triedny učiteľ Mgr. Jana Hradilová
Trieda Hradilová J. 2.1. Triedny učiteľ Mgr. Jana Hradilová
Trieda Hradilová J. 2.2. Triedny učiteľ Mgr. Jana Hradilová
Trieda Hradilová J. 3.1. Triedny učiteľ Mgr. Jana Hradilová
Trieda Hradilová J. 3.2. Triedny učiteľ Mgr. Jana Hradilová
Trieda Hradilová J. 4.1. Triedny učiteľ Mgr. Jana Hradilová
Trieda Hradilová J. 4.2. Triedny učiteľ Mgr. Jana Hradilová
Trieda Hradilová J. 5.2. Triedny učiteľ Mgr. Jana Hradilová
Trieda Hradilová J. PŠ Triedny učiteľ Mgr. Jana Hradilová
Trieda Hradilová J.3.II.st. Triedny učiteľ Mgr. Jana Hradilová
Trieda Jakubčová Mariana Triedny učiteľ Mgr. Mariana Jakubčová
Trieda Jurišová Zlatica Triedny učiteľ PaedDr. Zlatica Jurišová
Trieda Kováčiková Monika klavír Triedny učiteľ Mgr. Monika Kováčiková
Trieda Kováčiková Monika PŠ Triedny učiteľ Mgr. Monika Kováčiková
Trieda Mišurová 1.2. Triedny učiteľ Anna Mišurová, DiS.art
Trieda Mišurová 2.2. Triedny učiteľ Anna Mišurová, DiS.art
Trieda Mišurová 3.2. Triedny učiteľ Anna Mišurová, DiS.art
Trieda Mišurová 4.1. Triedny učiteľ Anna Mišurová, DiS.art
Trieda Mišurová II. Triedny učiteľ Anna Mišurová, DiS.art
Trieda Mišurová ŠPD
Trieda Popaďáková Alžbeta Triedny učiteľ Mgr. Alžbeta Popaďáková
Trieda Považská Vladimíra Triedny učiteľ Mgr. Vladimíra Považská
Trieda Považská Vladimíra PŠ Černová Triedny učiteľ Mgr. Vladimíra Považská
Trieda Považská Vladimíra PŠ Rbk. Triedny učiteľ Mgr. Vladimíra Považská
Trnková Ivana Triedny učiteľ Bc.Ivana Trnková
Trieda Vaňugová Jana Triedny učiteľ Mgr. Jana Vaňugová
Trieda Vaňugová Jana PŠ Triedny učiteľ Mgr. Jana Vaňugová

© aScAgenda 2022.0.1304 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 14.10.2021