MAJÁLES

V poslednú májovú sobotu 31.05.2014 zorganizovalo ZRPŠ pri ZŠ s MŠ Ľubochňa už druhý ročník Ľubochnianskeho majálesu. Prítomných veľmi potešil program,v ktorom účinkovali aj žiaci ZUŠ Ľ.Fullu pod vedením p. učiteľky Mgr. Androvičovej. Mladí flautisti predviedli svoju šikovnosť a ľudovými piesňami rozozvučali celé námestie.

Pozri fotogalériu.

 

Fotogaléria