VÝCHOVNÝ KONCERT PRE MŠ V ĽUBOCHNI

Dňa 7. mája sa uskutočnil výchovný koncert pre MŠ v Ľubochni, ktorý pripravila p. uč. Semanová.

Fotogaléria