Čarovná flauta 2018

17. ročníka celoslovenskej súťaže s názvom "ČAROVNÁ FLAUTA 2018" v hre na zobcovej flaute a drevených dychových nástrojoch sa úspešne zúčastnili aj žiaci dychového oddelenia ZUŠ Ľudovíta Fullu.
V dňoch 21. až 23.11.2018 si tak domov zo ZUŠ Vendelína Habovštiaka v Nižnej
odniesli významné ocenenia:
2. kategória
Ľudmila Papčová 3. miesto
pripravil: Mgr. Marek Kizak
4. kategória
Miriam Nemešová - čestné uznanie
pripravila: Mgr. Renáta Androvičová
5A. kategória
Diana Kubernátová - čestné uznanie
Natália Hatalová
- prvé miesto
- laureát súťaže
- cena EMCY SLOVAKIA za objavnú dramaturgiu
pripravil: Mgr. Marek Kizak
Cena pre pedagóga Mgr. Mareka Kizaka za prípravu a výber skladieb
pre Natáliu Hatalovú.
korepetície: Mgr. Martina Priesolová

 

zdroj foto:  ZUŠ Vendelína Habovštiaka Nižná