Festival komornej hry - Čadca

Dňa 3. júna sa žiačky našej školy zúčastnili Festivalu  komornej hry v Čadci  v štvorručnej hre na klavíri. V kategórii A2 sestry Veronika a Marína Rembovské  získali strieborné pásmo a v  kategórii B2 sa v striebornom pásme umiestili aj Božidara Vicianová a Mária Blahútová.
Žiačky sú z triedy p. uč. Olinky Brunckovej.
Srdečne blahoželáme!