VO - Ružomberský jarmok 2019

Výtvarný odbor ZUŠ Ľ. Fullu sa už tradične zúčastnil mestskej akcie Ružomberský jarmok. Mladí výtvarníci spolu so svojimi vyučujúcimi  - Marcelom Dúbravcom a Jurijom Backovom predviedli pre širokú verejnosť ukážky ľudových remesiel aj klasických výtvarných disciplín ako kresba, maľba, grafika. Návštevníci si tak mohli nie len vidieť, ale aj vyskúšať tkanie na krosnách, paličkovanie, vyrezávanie do dreva, zdobenie keramiky.

Tento rok Základná umelecká škola Ľudovíta Fullu oslavuje 65. výročie založenia školy a tak mladé talenty pripravili darčekové predmety ako pohľadnice výtvarných prác žiakov školy, keramické šperky, maľované reliefy, grafické miniatúry. Výtvarný odbor sa zúčastňuje Ružomberského jarmoku každý rok, organizuje výtvarnú súťaž Fullova Paleta, aktívnu sa zúčastňuje v kultúrno-spoločenských akciách mesta, spolupracuje s mestskými inštitúciami. Vo výtvarnom odbore ZUŠ Ľ.Fullu sa vyučuje kresba, maľba, grafika, modelovanie a práca s materiálom, textilné výtvarníctvo, kompozícia, rezbárstvo, počitáčová grafika. Uvítame medzi nami talentovaných žiakov základných, stredných a vysokých škôl. Začať v prípravnom štúdiu už môžu žiaci v predškolskom veku.