Banskoštiavnické kladivká 2019

7. mája 2019 sa žiaci ZUŠ Ľudovíta Fullu zúčastnili 4. ročníka súťaže Banskoštiavnické kladivká 2019.  Pod dohľadom odbornej poroty naši žiaci školu úspešne reprezentovali:
Timotej Lesák (p. uč. M. Jurčo) I. kat. zlaté pásmo
Lenka Hatiarová
(p. uč. M. Jurčo) II. kat. strieborné pásmo
Lenka Čigášová a Zuzana Kameníková (p. uč. A. Ballová)
IV. kat. štvorručná hra - bronzové pásmo
Srdečne blahoželáme žiačkám, aj ich učiteľom.