Nábor do speváckeho zboru AMABILE

Nábor do speváckeho zboru AMABILE
Spevácky zbor AMABILE pozýva medzi seba nových členov. Záujemcovia prídte sa ukázať a zaspievať pani učiteľke Vladimíre Považskej a Márii Kizak v priebehu mesiaca jún do ZUŠ Ľ. Fullu na Námestí A. Hlinku v čase od 13.00- 17.00 hod.

Spevácky zbor AMABILE pozýva medzi seba nových členov. Záujemcovia prídte sa ukázať a zaspievať pani učiteľke Vladimíre Považskej a Márii Kizak v priebehu mesiaca jún do ZUŠ Ľ. Fullu na Námestí A. Hlinku.