Hviezdy hrajú srdcom

úspechy na súťaži "Hviezdy hrajú srdcom"

2. ročníka celoslovenskej klavírnej súťažnej prehliadky s názvom "hviezdy hrajú srdcom" sa úspešne zúčastnili aj žiaci ZUŠ Ľudovíta Fullu.
Dňa 24.4.2019 nás pod dohľadom odbornej poroty úspešne reprezentovali:
Timotej Lesák (p. uč. Martin Jurčo) I. kat., zlaté pásmo, víťaz kategórie
Krajčiová Emma (p. uč. Alžbeta Demková) I. kat., strieborné pásmo
Sofia Kováčiková (p. uč. Mária Štrbová) II. kat., zlaté pásmo, víťaz kategórie
Lenka Hatiarová (p. uč. Martin Jurčo) III. kat., srieborné pásmo
Žiakom a učiteľom srdečne gratulujeme.