Fireball - DEŇ MATIEK

Literárno-dramatický odbor, divadelný súbor FIREBALL ZUŠ Ľ.Fullu

 vás pozýva DEŇ MATIEK

 miesto: KD Likavka

 kedy: 12 máj 2019

 čas: 15.00hod

 TEŠÍME SA NA VÁS!