Škoricovník VIII.

ZUŠ Ľ.Fullu, literárno- dramatický odbor a divadelný súbor FIREBALL
vás pozýva na VIII. ročník literárneho podvečera ŠKORICOVNÍK VIII.,
ktorý je popretkávaný spevom, hudbou, tancom a etúdami.
Tešíme sa vás v Koncertnej sále na Mederlyho vile 2. mája 2019 o 16.30 hod.