LDO - Pezachston

Literárno-dramatický odbor, divadelný súbor FIREBALL siahol po poviedke E.Kereta a  nacvičil divadlo poézie PEZACHSON s ktorou získal  DIPLOM  s postupom na krajskú súťaž Vajanského Martin ,ktorá sa koná 6.mája 2019 v Slovenskom komornom divadle  v Martine.Dievčatá som na vás hrdá GRATULUJEM.
autor textu: Anna Mišurová, Dis. art.