65. ročník Hviezdoslavov Kubín

V priestoroch ZŠ Černová sa konal 26.-27. apríla 2019 už v poradí  65. ročník Hviezdoslavov  Kubín v prednese poézii a próze. Do súťaže sa zapojil literárno-dramatický odbor, ktorí v súťaži zažiaril. Po tvrdej a svedomitej príprave pod skúsenou rukou pedagóga Anny Mišurovej sa  všetci zúčastnení tešili z umiestnení. 
 1.miesto Karolína Klačková   III.kategória - próza
 2.miesto Andrej Prostredný   III.kategória - poézia
 1.miesto Tamara Kenderová  IV.kategória - próza
 1.miesto Nikola Húsková       IV.kategória - poézia
 2.miesto Barbora Habová      IV.kategória - próza
recitátori z prvých miest nás budú reprezentovať na krajskej súťaži Vajanského Martin, ktorý sa uskutoční 2-6.mája 2019 v Martine.
autor textu: Anna Mišurová, Dis.art.