XXV. ročník regionálnej klavírnej súťažnej prehliadky MARTIN

Dňa 14. marca 2019 sa žiaci ZUŠ Ľudovíta Fullu zúčastnili XXV. ročníka regionálnej klavírnej súťažnej prehliadky v Martine. Pod dohľadom odbornej poroty žiaci školu úspešne reprezentovali v troch kategóriách.
Timotej Lesák, (p. uč. Martin Jurčo) II. kat., zlaté pásmo
Sofia Kováčiková, (p. uč. Mária Štrbová) III. kat., zlaté pásmo
Lenka Hatiarová, (p. uč. Martin Jurčo) IV. kat., zlaté pásmo
Srdečne blahoželáme žiačkám ako aj ich učiteľom.