úspechy na súťaži "Hviezdy hrajú srdcom"

1. ročníka celoslovenksej klavírnej súťažnej prehliadky s názvom "hviezdy hrajú srdcom" sa úspešne zúčastnili aj žiaci ZUŠ Ľudovíta Fullu. Pod dohľadom odbornej poroty ná úspešne reprezentovali:
Timotej Lesák, (p. uč. Mária Paliderová) II. kat., zlaté pásmo, cena poroty
Lauková Diana, (p. uč. Alžbeta Demková) II. kat., bronzové pásmo
Sofia Kováčiková (p. uč. Mária Štrbová) III. kat., zlaté pásmo, víťaz kategórie
Žiakom a učiteľom srdečne gratulujeme.