Hudobná Biela Orava 2018

Dňa 25. apríla 2018 sa žiačky ZUŠ Ľudovíta Fullu zúčastnili klavírnej súťaže
HUDOBNÁ BIELA ORAVA 2018.
Emma Krajčiová, (p. uč. Alžbeta Demková) I. kat., 1. miesto
Sofia Kováčiková, (p. uč. Mária Štrbová) II. kat., 2. miesto
Lenka Hatiarová, (p. uč. Martin Jurčo) III. kat., 1. miesto
Natália Maderová, (p. uč. Alžbeta Demková) III. kat., čestné uznanie
Terézia Hatiarová, (p. uč. Martin Jurčo) V. kat., 1. miesto
Srdečne blahoželáme žiačkám ďakujeme učiteľom za ich prípravu.