Ružomberská klasická gitara 2018

ZUŠ Ľudovíta Fullu vyhlasuje ôsmy ročník žiackej súťaže
v sólovej hre na klasickej gitare.

Súťaž sa uskutoční vo štvrtok 19. apríla 2018 
v Kongresovej sále hotela Kultúra 

Viac info na: RUZOMBERSKa_KLASICKA_GITARA_2018.doc

Prihláška: Prihlaska__RKKG__2018.doc

Súťaž je určená žiakom základných umeleckých škôl.
Zámerom organizátorov je ponúknuť možnosť
vzájomného obohatenia sa žiakov a ich učiteľov v hre na klasickej gitare.