XXIV.Rázusovie Vrbica

V piatok  25 mája  2018 SZUŠ - Evanielický kultúrny dom  v Liptovskom Mikuláši privítal  za účasti primátora mesta Jána  Blcháča  56 recitátorov, ktorý vo svojich kategóriách odprezentovali poéziu a prózu liptovských autorov. Podujatie sa konalo na počesť nedožitých 130 narodenín Martina  Rázusa a 100 výročia Jolany Trombauerovej.

A bolo čo počúvať a  ťažko vyberať, rozhodovať. Do súťaže sa prihlásil aj literárno-dramatický odbor ZUŠ Ľ.Fullu. A neodišiel naprázdno.V III.kategórii získala  diplom za vynikajúci prednes Rebeka Makovická. Aj V. kategória mala svoje zastúpenie, ktoré bolo ocenené vynikajúcim prednesom k tor&eacu te; putovalo do rúk recitátorky Anny Mišurovej. Liptovský autori majú dar pera, ktorý očarí všetky generácie a je studňou poznamia a múdrosti. Srdečne blahoželáme.
autor textu: Anna Mišurová DiS.art.