Vajanského Martin

Literárno- dramatický odbor, divadelný súbor FIREBALL,  ZUŠ Ľ.Fullu si v réžii vedúcej odboru Anny Mišurovej na 64 .krajskej súťaži Vajanského Martin odniesol dve krásne ocenenia.

Za divadlo poézie v  II.kategórii: SVET JE NÁDHERNÉ MIESTO KAM SA NARODIŤ získal 2.miesto v STRIEBORNOM PÁSME. Dievčatá v ňom vyjadrili protest proti vojne, násiliu, sile moci. Hľadajú svet v ktorom môžeme slobodne dýchať.
Druhé divadlo poézie :AKO POD KRIVÁŇOM NÁVŠTEVU VÍTALI ukrýva v sebe mnoho vtipu, zdravého sedliackeho rozumu a figliarstva. Slováci boli odjakživa národ pohostinný, prajný, ale keď ide do tuhého vedia sa obhájiť. Súbor bol ocenení v I.kategórii ZLATÝM PÁSMOM.
Literárno- dramatický odbor pozýva všetkých milovníkov divadla , umenia na talentové skúšky, ktoré budú v priestoroch triedy literárno- dramatického odboru 17. mája 2018 od 13.00hod- 17.00hod na Obvodovej ulici 14 , ZUŠ Ľ.Fullu.