VÍŤAZSTVO Z TRSTENEJ

Trstená je neodmyslitelne spätá s menom Rudolfa Dilonga V poradí 27. ročník celoštátnej súťaže v umeleckom prednese Dilongova Trstená 1. júna 2018  prilákal v piatok na severovýchodný okraj Oravy viac ako 80 recitátorov. Prednášané texty si súťažiaci vyberali voľne nielen z tvorby Rudolfa Dilonga, ale aj zo slovenskej katolíckej moderny či ostatnej slovenskej aj svetovej spirituálnej poézie a prózy. Do súťaže sa zapojil literárno- dramatický odor  ZUŠ Ľ.Fullu na čele so svojím pedagógom. Úroveň súťažných prednesov je každý rok kvalitnejšia, ale poctivá a tvrdá práca priniesla literárno- dramatickému odboru výsledky.

1.miesto v V. kategórii za prednes prózy získala vedúca literárno- dramatického odboru Anna Mišurová

2.miesto v III. kategórii  si odniesla Nikova Húsková za prednes poézie

Čestným  ocenením v III. kategórii bola ohodnotená Tamara Kenderová za prednes prózy.

autor textu: Anna Mišurová, DiS. art.