XXIV. ročník regionálnej klavírnej súťažnej prehliadky MARTIN

Dňa 15. marca 2018 sa žiačky ZUŠ Ľudovíta Fullu zúčastnili XXIV. ročníka regionálnej klavírnej súťažnej prehliadky v Martine. Pod dohľadom odbornej poroty žiačky školu úspešne reprezentovali v dvoch kategóriách.
Sofia Kováčiková, (p. uč. Mária Štrbová) III. kat., 1. miesto
Lenka Hatiarová, (p. uč. Martin Jurčo) III. kat., 2. miesto
Ingrid Oravcová, (p. uč. Martin Jurčo) V. kat., 3. miesto
Srdečne blahoželáme žiačkám ako aj ich učiteľom.