FULLSTAR 2018

Základná umelecká škola Ľudovíta Fullu

vyhlasuje

IV. ročník speváckej súťaže v populárnom speve

,,FULLSTAR 2018"

 

ktorá sa uskutoční dňa 6. marca 2018
vo Veľkej dvorane Kultúrneho domu A. Hlinku,

Propozície súťaže: PROPOZICIE_FULLSTAR_2018

Prihláška na súťaž: PRIHLaSKA_Fullstar