súťaž v štvorručnej hre - Fulla Piano 4hands

Základná umelecká škola Ľudovíta Fullu Vás pozýva
na 1. roč. súťaže v štvorručnej hre na klavíri 

Fulla Piano 4hands

pre žiakov I. a II. stupňa ZUŠ.

Termín konania : 8. 3. 2018 (štvrtok)

Propozície súťaže: fulla piano 4hands

Prihláška na súťaž: prihlaska fulla piano 4hands