Ružomberské hudobníčky očarili publikum Viedne a Bratislavy

Slovenský inštitút vo Viedni a Mirbachov palác v Bratislave sa stali 12. a 13. septembra miestom, kde zazneli premiéry diel slovenských skladateľov v podaní mladých umelcov na koncerte víťazov Rajeckej hudobnej jari. Základnú umeleckú školu Ľudovíta Fullu a Mesto Ružomberok reprezentovali víťazky Ľudmila Papčová – zobcová flauta a Natália Hatalová – saxofón. Obe sú žiačkami p. uč. Mareka Kizaka a na pódiu ich svojou hrou na klavíri sprevádzala p. uč. Martina Priesolová, za čo jej patrí veľká vďaka.
 

Koncert víťazov Rajeckej hudobnej jari je koncert, ktorý je zložený z premiérových diel slovenských autorov. Tieto diela vznikajú na objednávku priamo pre mladých interpretov, ktorí v minulom ročníku súťaže zvíťazili vo svojich kategóriách. Koncert organizuje Základná umelecká škola v Rajci v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy a výskumu SR a za finančnej podpory Fondu na podporu umenia.

Youtube – video z koncertu v Mirbachovom paláci

Krátke správy – Mestská televízia Ružomberok /od 0:30/

autor textu: Marek Kizak