Festival Ivana Ballu

A opäť úspešní na súťaži Klavírna Orava Kláry Havlíkovej 2022
10. mája 2022 - Dolný Kubín
Alexander Uličný - V. miesto v II kategórii (pedagóg- Oľga Bruncková)
Timotej Lesák - IV. miesto v II. kategórii (pedagóg Martin Jurčo)
Sofia Kováčiková - II. miesto v III. kategórii (pedagog Martin Jurčo)
Sofia Kováčiková -  cena Akadémie umení v Banskej Bystrici pre najlepšiu interpretáciu slovenského autora
Lenka Hatiarová - I. miesto v III. kategórii (pedagóg Martin Jurčo)
Srdečne blahoželáme za úspešnú reprezentáciu ZUŠ Ľudovíta Fullu!!!