Banskoštiavnické kladivká 2022

4. mája 2022 sa žiaci ZUŠ Ľudovíta Fullu zúčastnili 5. ročníka súťaže Banskoštiavnické kladivká 2022.  Spolu 52 účinkujúcich súťažilo pod dohľadom odbornej poroty v zložení: doc. Eva Varhaníková, ArtD. - predseda poroty, doc. Jordana Palovičová, ArtD., Mgr. art. Zuzana Zamborská, ArtD. et PhD., Mgr. art. Peter Pažický, ArtD.
ZUŠ Ľudovíta Fullu reprezentovali:
 
ALEXANDER ULIČNÝ (učiteľka Oľga Bruncková) II. kat. STRIEBORNÉ PÁSMO
TIMOTEJ LESÁK 
(učiteľ Martin Jurčo) II. kat. STRIEBORNÉ PÁSMO 
SOFIA KOVÁČIKOVÁ (učiteľ Martin Jurčo) III. kat. ZLATÉ PÁSMO
 
Srdečne blahoželáme a ďakujeme za krásne výkovy
a úspešnú reprezentáciu ZUŠ Ľ. FULLU !!!