68. ročník Hviezdoslavovho Kubína

Literárno-dramatický odbor ZUŠ Ľudovíta Fullu opäť zabodoval

Ó mojej matky reč je krasota.........slová velikána slovenskej poézie P. O. Hviezdoslava. Na jeho počesť sa už 68. krát organizovalo regionálne kolo, kde  82 recitátorov po dva dni zaplnili priestory Katolíckej Univerzity a v jej priestoroch sa 30-31. marca počúvalo umelecké slovo poézie a prózy mnohých autorov od I až po V. kategóriu. Nikto z porotcov nečakal tak enormný nárast po pandémii.

To nebol len 68. ročník Hviezdoslavovho Kubína to sme všetci mali Vianoce.

Porota nemala ľahkú úlohu a poctivo nekompromisne s láskou hodnotila, posudzovala, kritizovala až došla k výsledkom, kde nás na krajskom kole Vajanského Martin budú reprezentovať víťazi, ktorí si vybojovali svoje prvenstvá.

I.kategória

1.miesto v poézii Dotota Ragelová  ZŠ a MŠW Liptovská Teplá

1.miesto v próze Katarína Šidová  ZŠ Zarevúca

II.kategória

1.miesto v poézii Liana Žilová ZUŠ Ľ.Fullu

1.miesto v próze Emma Koreňová ZŠ A.Hlinku Černová

III.kategória

1.miesto v poézii Natália Maderová ZUŠ Ľ.Fullu

1.miesto v próze Tomáš Kozár ZŠ Sládkovičova

IV.kategória

1.miesto poézia Terézia Šikyňová Škola úžitkového výtvarníctva

1.miesto próza Nikola Húsková ZUŠ Ľ.Fullu

V.kategória

1.miesto  v próze Anna Mišurová divadlo OFINA

Držme našim víťazom palce nech s láskou a umením reprezentujú naše mesto.

Autor textu: Anna Mišurová, Dis. art.