,,Detvianska zlatá struna 2023''

16. júna 2023 sa v Detve konala celoslovenská súťaž v hre na strunové nástroje a v komornej hre
Garantom a predsedom poroty bol MgA. Vladimír Harvan, ArtD., predsedom druhej Mgr. art. Dušan Radič.
Sára Uličná z triedy Tomáša Uličného získala v 5.kategorii strieborné pásmo a spolu s Alexandrom Uličným z triedy Oľgy Brunckovej zlaté pásmo v komornej hre.
Srdečne blahoželáme!