3x ZLATO

Ďalšie úspechy na II. ročníku celoslovenskej klavírnej súťažnej prehliadke PIANOFORTE 2023 v Starej Ľubovni.   
TIMOTEJ LESÁK - III. kat. zlaté pásmo (pedagóg Martin Jurčo)
ALEXANDER ULIČNÝ - III. kat. zlaté pásmo (pedagóg Oľga Bruncková)
SOFIA KOVÁČIKOVÁ - IV. kat. zlaté pásmo (pedagóg Martin Jurčo)
Všetkým srdečne blahoželáme!!!

 

Súťaž prebiehala dňa 25. mája 2023 v ZUŠ Jána Melkoviča v Starej Ľubovni. Na celoslovenskej klavírnej súťažnej prehliadke súťažilo takmer 150 účinkujúcich. Tak pedagógom ako aj žiakom želáme ešte veľa ďalších úspechov.