Úspechy na Bielej Orave 2023

Gratulujeme žiačke Sárke Uličnej za 1. miesto v IV. kategórii v hre na husliach. 
Poďakovanie patrí aj jej triednemu učiteľovi Tomášovi Uličnému a korepetítorke Lucii Uličnej. 
 

Už v poradí 12. ročník súťaže základných umeleckých škôl v hre na husliach "Biela Orava 2023" sa konal 26. 4. 2023 v priestoroch Mestského úradu v Námestove.

Členovia poroty boli: predsedkyňa Mgr.art.Monika Kytková

                                Mgr.art.Miroslav Baloga

                                Mgr.art.Martin Socháň