Úspechy žiakov LDO

V okresnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín reprezentovali ZUŠ Ľ .Fullu žiaci z triedy Anny Mišurovej. Získali vynikajúce umiestnenia a postup do krajského kola súťaže Vajanského Martin 
 

Gratulujeme !

V okresnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín reprezentovali ZUŠ Ľ .Fullu žiaci z triedy Anny Mišurovej. Získali vynikajúce umiestnenia a postup do krajského kola súťaže Vajanského Martin 

1.miesto Liana Žilová poézia II. kategória
1.miesto Lea Podskubová próza III. kategória
2.miesto Ondrej Baláž próza III. kategória
1.miesto Andrea  Buzáková próza IV. kategória 
 
ďalší ocenení žiaci bez postupu na krajskú súťaž
 
2.miesto Tomáš Kozár poézia III.kategória
3.miesto Sára Uličná poézia III.kategória