Klavírny koncert

ZUŠ Ľudovíta Fullu v spolupráci s Vysokou školou múzických umení v Bratislave
Vás pozývajú na KLAVÍRNY KONCERT
dňa 3. marca 2022  o 16:30h v Synagóge Ružomberok.

Na koncerte zaznejú v podaní študentov Katedry klávesových nástrojov Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU

skladby slovenskej klavírnej tvorby inšpirovanej slovenskými ľudovými prvkami.