Mladí klaviristi

25. a 26. júna 2022 sa žiaci ZUŠ Ľudovíta Fullu zúčastnili 13. ročníka súťaže Mladí klaviristi 2022.  Účinkujúci súťažili pod dohľadom odbornej poroty v zložení: Mgr. Dana Hajóssy, PhD., doc. Mgr. art. Iveta Sabová, ArtD., Mgr. Andrea Ľalíková
ZUŠ Ľudovíta Fullu reprezentovali:
 
ALEXANDER ULIČNÝ (učiteľka Oľga Bruncková) V. kat. 
TIMOTEJ LESÁK 
(učiteľ Martin Jurčo) V. kat. DRUHÉ MIESTO
Cena za najlepšie predvedenie skladby Johanna Nepomuka Hummela
SOFIA KOVÁČIKOVÁ (učiteľ Martin Jurčo) VII. kat. ČESTNÉ UZNANIE
 
Srdečne blahoželáme za úspešnú reprezentáciu ZUŠ Ľudovíta Fullu!!