NIKOLA

ZUŠ Ľudovíta Fullu a divadelný súbor FIREBALL
Vás pozýva na predstavenie
NIKOLA
dátum: 14. jún 2022 o 16:30 hod.
miesto: Divadelné štúdio Ros Art
pedagóg: Anna Mišurová DiS. art.
réžia: Anna Mišurová DiS. art.