súťaž v hre na husliach Brezno 2022

26. mája 2022 sa žiačka SÁRA ULIČNÁ zúčastnila
XII. ročníka súťaže v hre na husliach a ostatných sláčikových nástrojoch v Brezne.
V silnej konkurencii získala v II. kategórii ZLATÉ PÁSMO
Pod pedagogickým vedením Tomáša Uličného žiačku korepetovala Lucia Uličná.   
Srdečne blahoželáme a ďakujeme za krásne výkovy
a úspešnú reprezentáciu ZUŠ Ľ. FULLU !!!