• koncert k úcty starším Partizánska Ľupča
    Dňa 7.11.2015 usporiadala p. učiteľka Monika Betušová koncert pri príležitosti mesiaca úcty k starším, ktorý sa konal v  Kultúrnom dome Partizánska Ľupča. Okrem tanca, hry na klavíri, vystúpili na ňom aj speváci z triedy p. učiteľky Jany Krajčovičovej, Eva Kubalová a Samuel Moravčík.
    autor textu: Jana Krajčovičová
    04.12.2015 15:44 | viac »