Banskoštiavnické kladivká 2023

10. a 11. mája 2023 sa žiaci ZUŠ Ľudovíta Fullu zúčastnili 6. ročníka súťaže Banskoštiavnické kladivká 2023.  
ZUŠ Ľudovíta Fullu reprezentovali:
ALEXANDER ULIČNÝ
 (pedagóg Oľga Bruncková) III. kat. ZLATÉ PÁSMO
TIMOTEJ LESÁK 
(pedagóg Martin Jurčo) III. kat. ZLATÉ PÁSMO 

SOFIA KOVÁČIKOVÁ (pedagóg Martin Jurčo) IV. kat. STRIEBORNÉ PÁSMO
 štvorručná hra:
ALEXANDER ULIČNÝ/TIMOTEJ LESÁK (pedagóg Oľga Bruncková) II. kat. ZLATÉ PÁSMO
DANIEL PUŠKA/MICHAL KĽUSKA (pedagóg Andrea Ballová) II. kat. ZLATÉ PÁSMO

ALŽBETA SCHNIEREROVÁ/DOROTA SCHNIEREROVÁ (pedagóg Alžbeta Poaďáková) I. kat. STRIEBORNÉ PÁSMO
Srdečne blahoželáme a ďakujeme za krásne výkovy
a úspešnú reprezentáciu ZUŠ Ľ. FULLU !!!