O škole

1902  narodil sa 27.februára v Ružomberku

1913 - 1918     navštevoval základnú školu a piaristické gymnázium v Ružomberku

1918 - 1921      študoval na Vyššej obchodnej škole v Dolnom Kubíne

1921                  navštevoval Súkromnú školu Gustáva Mallého v Bratislave

1922 - 1927     študoval na Umeleckopriemyselnej škole v Prahe u prof. Arnošta Hofbauera a prof. Františka Kyselu.

                           V Prahe počas štúdií nadviazal priateľstvo so starším kolegom z AVU Mikulášom Galandom

1927 - 1928     po návrate na Slovensko pôsobil ako ilustrátor humoristického časopisu Dereš, vyučoval kreslenie na  

                           meštianskej škole v Senci a na gymnáziu v Malackách. Popri maľbe a grafike robil návrhy pre ručne  

                           maľované drevené hračky

1928 -1929      začal učiť na Večerných kurzoch kreslenia a reklamy pri Obchodnej a priemyselnej komore v Bratislave, z 

                           ktorých zásluhou prof. Josefa Vydru a dr.Antonína Hořejša vznikla Škola umeleckých remesiel svojimi

                          ídeami blízka nemeckému Bauhausu

1929                 stal sa členom Umělecké besedy v Prahe

1930                 s Mikulášom Galandom vystavoval vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach. Stal sa členom Umeleckej

                          besedy slovenskej v Bratislave

1930 -1932      Fulla spolu s Galandom vydali štyri  čísla Súkromných listov Fullu a Galandu, ktoré sa stali prvým 

                            manifestom moderného umenia na Slovensku

1931                  začal sa venovať divadelnej scénografii

1932                  pracoval na návrhoch na nástenné maľby pre kostol v Klížskom Hradišti /nerealizované/

1934                  prvýkrát vystavoval na Bienále v Benátkach

1935                  vyšla prvá monografia umelcovho diela od dr.Vladimíra Wagnera

1936                  navštívil Moskvu. Na Trienále v Miláne získal bronzovú medailu za scénické návrhy

1937                  navštívil Paríž pri príležitosti Svetovej výstavy, na ktorej získal Grand Prix za obraz Pieseň a práca /1934-

                           1935/ a striebornú medailu za scénické návrhy

1938                  oženil sa s Klárou Julianou rod. Rusňákovou

1939                 bola zrušená Škola umeleckých remesiel v Bratislave

1942                 požiadal o predčasné penzionovanie

1943                 presťahoval sa z Bratislavy do Martina, venoval sa ilustrácii a spolupracoval s Maticou slovenskou

1948                 získal slovenskú národnú cenu Za najlepší obraz Rysavá jalovica.

                          Marie Hoppe – Teinitzerová vytkala prvý gobelín podľa obrazu Madona s anjelmi /1946/

 

1949                vrátil sa k pedagogickej práci: na novozriadenej Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave bol poverený

                         vedením školy dekoratívneho a monumentálneho maliarstva

1950                bol menovaný docentom

1952                opustil Vysokú školu výtvarných umení, pretože nepodriadil svoju tvorbu dogmatickým poučkám metódy

                         socialistického realizmu.V ústraní sa začal venovať ilustráciám Slovenských rozprávok zo zbierky Pavla  

                         Dobšinského

1956                usadil sa v Žiline, začala postupná rehabilitácia jeho tvorby

1957               pri príležitosti účasti na bienále v Sao Paulo navštívil Brazíliu

1958               otvoril súkromnú galériu svojich obrazov v dome na Kuzmányho ulici v Žiline

1958                Fullove diela sa stali súčasťou Československého pavilónu /tzv.bruselského/ na EXPO 58 v Bruseli: získal  

                         zlatú medailu za tapisériu vytkanú podľa staršieho obrazu Pieseň a práca a čestný diplom za triptych

                         Poľnohospodárstvo minulosti a dnes a Roľnícka svadba

1959                získal vyznamenanie Za vynikajúcu prácu

1962                 udelili mu Rád práce. Po smrti prvej manželky Kláry Juliany sa presťahoval do Ružomberka

1963                bol menovaný národným umelcom

1964                získal Cenu Cypriána Majerníka

1965 - 1966    prvú súbornú výstavu v Slovenskej národnej galérii v Bratislave pripravila Ľudmila Peterajová a Karol  

                          Vaculík, bola uvedená aj v Národní galerii v Prahe

1966                 získal prvý titul laureáta štátnej ceny K.Gottwalda. V Bratislave vyšla súborná monografia Fullovho diela od

                          Radislava Matuštíka

1969                2.júla bola slávnostne otvorená novostavba Galérie Ľudovíta Fullu v Ružomberku v správe Slovenskej

                          národnej galérie,kde bola sprístupnená zbierka diel: malieb, kresieb a grafických listov, ktorú daroval

                          Československému štátu. Druhýkrát obdržal titul laureáta štátnej ceny K.Gottwalda. Oženil sa s Annou rod.

                           Labudovou.

1972                  k 70. narodeninám mu bol udelený Rád republiky

1976                  obdržal čestný diplom H.Ch.Andersena od Medzinárodného výboru pre detskú knihu za ilustrácie

                            rozprávkovej literatúry /IBBY/. Zomrela druhá umelcova manželka Anna

1977                   v predvečer 75. narodenín daroval štátu ďalšiu časť diela – obrazy vytvorené v posledných rokoch. V 

                             Národní galerii v Prahe v priestoroch Jízdárny Pražského hradu sa uskutočnila výstava súborného diela,

                             katalóg k výstave pripravila Iva Mojžišová

1980                    po dlhšej chorobe zomrel 21.apríla v Štátnom sanatóriu v Bratislave.

                            Je pochovaný v rodinnej hrobke na cintoríne v Ružomberku s prvou manželkou Klárou Julianou