O škole

Riaditeľ školy: Marcel Dúbravec

Zástupkyňa riaditeľa: Mgr. Andrea Ballová

Zástupca riaditeľa: Mgr. art. Martin Jurčo, PhD.

Ekonómka: Bc. Beáta Rázgová

Administratívna pracovníčka: Marta Targošová

Školník: Pavol Balo