O škole

V školskom roku 2017-2018 navštevuje našu školu 947 žiakov (stav k 15.9.), vrátane žiakov prípravného štúdia a štúdia pre dospelých.

Škola má 54 pracovníkov, z toho 5 prevádzkových a 49 pedagogických. V hudobnom odbore pracuje 44 učiteľov, vo výtvarnom 5 učiteľov, v tanečnom 4 učiteľky a v literárno-dramatickom jedna učiteľka.

Našim žiakom poskytujeme možnosť študovať v nasledujúcich odboroch:

Hudobný  - Klávesové nástroje

                       - Strunové nástroje

                - Dychové nástroj

                      - Bicie nástroje

                      - Spev

Tanečný

Výtvarný

Literárno-dramatický 

Škola sídli v budove Mederlyho vily na Námestí Andreja Hlinku (riaditeľstvo a časť hudobného odboru) a na Obvodovej ceste. Okrem toho vyučujeme niektoré predmety na elokovaných pracoviskách v Ľubochni, Hubovej, Hrboltovej, Liptovských Sliačoch a viacerých materských školách v rámci mesta.