Fotogaléria

KALENDÁR

Novinky

 • Vážení rodičia a žiaci, od 10.1.2022

  bude vyučovanie v ZUŠ Ľudovíta Fullu

  realizované vo všetkých odboroch prezenčnou formou.

 • Vážení rodičia, milí žiaci

  oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia

  ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR

  zo dňa 25.11.2021 sa s účinnosťou

  od pondelka 29. novembra 2021 do 9. januára 2022

  prerušuje prezenčné vyučovanie v Základných umeleckých školách.

  Pre všetkých žiakov, vo všetkých odboroch a predmetoch bude zabezpečené dištančné vyučovanie.

  Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

 • Liptov DIV

  ZUŠ Ľudovíta Fullu Vás pozýva na
  FESTIVAL NEPROFESIONÁLNEHO DIVADLA V LIPTOVE.
  V rámci festivalu sa dňa 25.9.2021 o 17h
  predstaví aj súbor FIREBALL LDO ZUŠ Ľ. Fullu Ružomberok.

 • Vážení rodičia, milí žiaci!

  Vítame Vás v novom školskom roku 2021/2022.

  Zápis žiakov a zadeľovanie do rozvrhu hodín sa uskutoční prostredníctvom triednych učiteľov v dňoch

  2.9. 2021 od 9.00 - 15.00 hod. a 3.9.2021 od 13.00 -16.00 hod.

  Zadelenie novoprijatých žiakov nájdete na nástenkách v priestoroch ZUŠ.

  Prosíme o včasný nástup všetkých žiakov. Prípadný nezáujem budeme riešiť prijatím ďalších záujemcov o štúdium.

  Od 6.9.2021 bude prebiehať vyučovanie podľa rozvrhu hodín prezenčnou formou v priestoroch školy.

 • ZUŠ Ľudovíta Fullu pozýva

  všetkých záujemcov o štúdium na

  TALENTOVÉ SKÚŠKY

  dňa 22.6.2021 od 13.30 - 16.30 hod.

  hudobný odbor - Námestie A. Hlinku 14

  výtvarný, tanečný a literárno-dramatický odbor - Obvodová cesta 23

  Pre prijatie nových žiakov do ZUŠ Ľ. Fullu je potrebné vyplniť a odoslať elektronickú prihlášku do 20.6.2021 a zúčastniť sa talentových skúšok.