Fotogaléria

KALENDÁR

Novinky

 • Pre prijatie nových žiakov do ZUŠ Ľ. Fullu je potrebné vyplniť a odoslať elektronickú prihlášku do 30.6.2020 a zúčastniť sa talentových skúšok. O ich termíne Vás budeme včas informovať na tejto stránke.

  Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje hodnotenie, organizáciu záverečnej skúšky a prijímacie konanie žiakov základných umeleckých škôl nasledovne:

 • literárno-dramatický odbor:

  VYUCOVANIE__V_LITERaRNO-DRAMATICKOM_ODBORE.pdf

  predmet hudobná náuka

  zadania_HN_PaedDr._Monika_Gazadaricova.pdf:

  zadania_HN_Mgr._M._Kovacikova_1.tyzden.pdf

  P. učiteľka Jurišová prosí svojich žiakov z hudobnej náuky, aby sa s ňou skontaktovali ! (viď odkaz)

  Vyucovanie_hudobnej_nauky_s_PaedDr._Zlaticou_Jurisovou.pdf

 • Vážení rodičia, milí žiaci !

  Budeme pokračovať vo vyučovaní formou "na diaľku". Triedni učitelia Vás budú kontaktovať (telefón, email, sociálne siete) a dohodnú sa s Vami na spôsobe vyučovania. Žiakom budú zasielať dištančné úlohy a budú k dispozícii poradiť im, konzultovať výkony a zadania, aby si tak mohli osvojiť nové a zopakovať staršie učivo.

  Konzultačné hodiny si každý pedagóg dohoduje so žiakmi sám podľa ich potrieb a celkových možností. Ak sa učiteľovi ešte nepodarilo s Vami spojiť, p

 • Kvôli pandémii COVID-19 sa posúva uzávierka výtvarnej súťaže FULLOVA
  PALETA 2020. Nová uzávierka je 30.októbra 2020. Slávnostné vyhodnotenie
  spojené s výstavou sa uskutoční v novembri 2020. Prosíme výtvarné práce
  zasielať na adresu školy až po skončení pandémie.
  Ospravedlňujeme sa za vzniknuté komplikácie.

  Tešíme sa na Vašu účasť!

  Mgr.Jurij Backov a kolektív pedagógov výtvarného odboru ZUŠ Ľ.Fullu, Ružomberok

 • Vážení rodičia, milí žiaci !

  Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 v nadväznosti na prerušenie od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 prerušuje aj naďalej vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania.

 • Vážení rodičia, milí žiaci,

  Mesto Ružomberok ruší vyučovanie vo všetkých školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta dňa 13. marca 2020. Od pondelka 16. marca platí zrušenie vyučovania až do 29. marca 2020, na základe vyhlásenia predsedu vlády Slovenskej republiky po rokovaní ústredného krízového štábu Slovenskej republiky.

  O ďalších krokoch vás budeme včas informovať prostredníctvom webovej stránky.

  Ďakujeme za pochopenie.

 • Mesto Ružomberok s okamžitou platnosťou:

  ❗️zakazuje organizovanie kultúrno-spoločenských udalostí, organizovaných v území mesta Ružomberok vrátane premietania filmov, koncertov, besied...;

  ❗️zakazuje účasť publika na športových zápasoch MBK Ružomberok a MFK Ružomberok;

  ❗️ukončuje prevádzku Mestskej plavárne;

  ❗️ zakazuje organizovať školské podujatia vrátane výletov, táborov, exkurzií...;

  ❗️požiada spoločnosť ARRIVA o hĺbkovú dezinfekciu vozidiel MAD;

  ❗️zakazuje účasť verejnosti na rokovaniach Mestského zastupiteľstva;

 • KONCERT ZRUŠENÝ!

  ZUŠ Ľudovíta Fullu srdečne pozýva na KONCERT žiakov ZUŠ.
  Dňa 10.3.2020 o 16:30 hod. v Mederlyho vile na Nám. A. Hlinku 14

 • letný tábor FULLÁČIK

  Zaži dni plné tvorivosti a zábavy
  6. - 10. júla 2020 od 8:00 do 16:00 hod.
  Občianske združenie Talentáčik
  organizuje originálny letný tábor plný zaujímavého programu!
  Cena: 70 eur

  Viac info na tel čísle 0905941232, príp. mailom na taborfullacik@gmail.com

  Prihlášky: Fullacik_2020_prihlaska.doc