Fotogaléria

KALENDÁR

Novinky

 • Vážení rodičia, milí žiaci

  oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia

  ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR

  zo dňa 25.11.2021 sa s účinnosťou

  od pondelka 29. novembra 2021 do 9. januára 2022

  prerušuje prezenčné vyučovanie v Základných umeleckých školách.

  Pre všetkých žiakov, vo všetkých odboroch a predmetoch bude zabezpečené dištančné vyučovanie.

  Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

 • Liptov DIV

  ZUŠ Ľudovíta Fullu Vás pozýva na
  FESTIVAL NEPROFESIONÁLNEHO DIVADLA V LIPTOVE.
  V rámci festivalu sa dňa 25.9.2021 o 17h
  predstaví aj súbor FIREBALL LDO ZUŠ Ľ. Fullu Ružomberok.

 • Vážení rodičia, milí žiaci!

  Vítame Vás v novom školskom roku 2021/2022.

  Zápis žiakov a zadeľovanie do rozvrhu hodín sa uskutoční prostredníctvom triednych učiteľov v dňoch

  2.9. 2021 od 9.00 - 15.00 hod. a 3.9.2021 od 13.00 -16.00 hod.

  Zadelenie novoprijatých žiakov nájdete na nástenkách v priestoroch ZUŠ.

  Prosíme o včasný nástup všetkých žiakov. Prípadný nezáujem budeme riešiť prijatím ďalších záujemcov o štúdium.

  Od 6.9.2021 bude prebiehať vyučovanie podľa rozvrhu hodín prezenčnou formou v priestoroch školy.

 • ZUŠ Ľudovíta Fullu pozýva

  všetkých záujemcov o štúdium na

  TALENTOVÉ SKÚŠKY

  dňa 22.6.2021 od 13.30 - 16.30 hod.

  hudobný odbor - Námestie A. Hlinku 14

  výtvarný, tanečný a literárno-dramatický odbor - Obvodová cesta 23

  Pre prijatie nových žiakov do ZUŠ Ľ. Fullu je potrebné vyplniť a odoslať elektronickú prihlášku do 20.6.2021 a zúčastniť sa talentových skúšok.

 • Škoricovník X.

  ŠKORICOVNÍK X
  pásmo poézie, prózy, hudby, spevu, tanca, etúd a divadla

  miesto: Divadlo Rosa Thea-Ros Art.....ulica Podhora 23
  dňa: 21.06.2021
  čas: 16.30hod

  čas: 18.00hod

 • Hviezdne víťazstvá v LDO

  Literárno-dramatický odbor ZUŠ Ľ. Fullu pracuje pod skúsenou rukou pedagóga Annou Mišurovou už 16 rokov a od tých čias má na svojom konte 311 diplomov.

  Prax pedagóga nepoľavuje vidieť v nej zmysel, poslanie a výsledky.

  V júni odrecitoval v regionálnej súťaži na 67.ročníku Hviezdoslavov Kubín cestou videí 6 prednesov v poézii a próze a všetkých šesť prednesov získalo ocenenia. Starší skúsení recitátori siahli po textoch, ktoré nútia poslucháčov k zamysleniu sa, mladší siahli po próze v ktorej sa spája absurdita s humorom.

 • VÁŽENÍ RODIČIA MILÍ ŽIACI!

  OD PONDELKA 17.5. 2021 SA V NAŠEJ ZUŠ Ľ. FULLU OBNOVUJE VYUČOVANIE VO VŠETKÝCH ODBOROCH podľa pôvodného rozvrhu.

  Tešíme sa na opätovné stretnutie v tanečnom, výtvarnom a literárno-dramatickom odbore, ako aj v skupinových predmetoch hudobného odboru. Skontaktujte sa preto so svojimi triednymi učiteľmi.

  Pri vstupe do školy sa nevyžaduje negatívny test žiaka, ani jeho rodiča, ani čestné vyhlásenie. Naďalej je však potrebné dodržiavanie hygienických opatrení. V prípade, že sa u Vášho dieťaťa prejavil čo i len jeden z príznakov COVID-19, neposielajte ho na vyučovanie!

 • Pre maminu

  Nikdy sa dlho nehnevá, ♥

  všetko so mnou starostlivo preberá. ♥

  Je stále veselá, ♥

  pozerá so mnou filmy,

  aj keď nemusí,

  nikdy mi nepovie vypni.

  Najskôr myslí na nás ,

  až potom na seba,

  bojí sa o nás veľmi veľa,

  asi ešte viac ako my o seba.

  Myslíme si, že nám toľkej lásky netreba,

  nech sa stále nepýta a nevyzvedá.

  Ale vždy ju treba počúvať,

  lebo už bolo veľa takých, ktorí matkine rady vymenili za zábavu