Fotogaléria

KALENDÁR

Novinky

 • Vyučovanie hudobnej náuky podľa platného rozvrhu bude prebiehať

  od pondelka 14.9.2020.

 • Milí žiaci, vážení rodičia,

  vitajte v novom školskom roku

  2020/2021!

  Zápis žiakov bude prebiehať

  2. septembra v čase od 9.30 do 15.30 hod.

  3. septembra v čase od 13.00 do 17.00 hod.

  v hlavnej budove školy na Námestí A. Hlinku 14 a na elokovaných pracoviskách

  Prosíme Vás o pozornosť a dôsledné dodržiavanie pokynov.

  Kvôli pretrvávajúcej pandemickej situácii môžu do budovy školy vstupovať iba žiaci,

  sprevádzajúce osoby sa v priestoroch školy nepohybujú!

  V čase od 2. do 14. septembra majú výnimku zákonní zástupcovia žiakov, ktorí sú novoprijatí, sú žiakmi prípravného štúdia alebo prvého ročníka.

 • Vážení rodičia a žiaci,

  pred nástupom na vyučovanie Vás prosíme o vyplnenie a podpísanie potrebných dokumentov. t.j. zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa.

  V prípade, že žiak navštevuje viac odborov a predmetov stačí odovzdať vyplnený a podpísaný každý dokument iba jeden krát.

  dotaznik_a_vyhlasenie_rodica.docx

  Po stiahnutí môžete tlačivo vytlačiť obojstranne

  (2 strany na hárok, tak aby to bolo na jednej A4)

 • Talentové skúšky do

  VÝTVARNÉHO, TANEČNÉHO a

  LITERÁRNO-DRAMATICKÉHO ODBORU

  budú prebiehať priebežne od

  2. septembra do 10. septembra 2020

  v čase od 13:00 - 17:00 na Obvodovej ulici 23

  v triedach jednotlivých odborov.

 • 2.KOLO

  Pozývame všetkých záujemcov o štúdium na ZUŠ Ľ. Fullu na

  TALENTOVÉ SKÚŠKY

  dňa 26.8.2020 od 13.00 - 16.00 hod.

  hudobný odbor - Námestie A. Hlinku 14

  výtvarný a tanečný odbor- Obvodová cesta 23

 • Vážení rodičia a žiaci,

  na základe rozhodnutia Mesta Ružomberok, ako zriaďovateľa Základnej umeleckej školy Ľudovíta Fullu, Vám oznamujeme, že od 15. 6. 2020 obnovujeme prezenčnú formu vo výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom odbore.

 • Vážení rodičia, starí rodičia, priatelia a priaznivci našej ZUŠ Ľ. Fullu!

  Vítame Vás na koncerte, ktorý sme pripravovali v našich domovoch počas karantény a dištančného vzdelávania. Doteraz sme hrali len našim najbližším, teraz chceme potešiť svojou hudbou aj Vás!

  Nech sa Vám príjemne počúva!

 • Vážení rodičia a žiaci,

  na základe rozhodnutia Mesta Ružomberok - zriaďovateľa Základnej umeleckej školy Ľudovíta Fullu v Ružomberku Vám oznamujeme, že v ZUŠ Ľudovíta Fullu začína prezenčné vyučovanie v hudobnom odbore od 08.06.2020

  Po vydaní usmernení od zriaďovateľa budú žiaci a rodičia o výuke v ZUŠ informovaní svojimi triednymi učiteľmi.

 • letný tábor FULLÁČIK

  Tábor plne obsadený!!!

  Zaži dni plné tvorivosti a zábavy
  6. - 10. júla 2020 od 8:00 do 16:00 hod.
  Občianske združenie Talentáčik
  organizuje originálny letný tábor plný zaujímavého programu!
  Cena: 70 eur

  Viac info na tel čísle 0905941232, príp. mailom na taborfullacik@gmail.com