Fotogaléria

KALENDÁR

Novinky

 • Vážení rodičia, milí žiaci!

  Od pondelka 8.2. 2021 bude prebiehať PREZENČNÉ vyučovanie na ZUŠ v INDIVIDUÁLNYCH predmetoch pre žiakov vo veku 1.stupňa ZŠ, tzn. že sa ho môžu zúčastniť žiaci, ktorí sú na ZŠ v 1.až 4. ročníku. U nás teda ide o PŠ, 1.-3. ročník. Podmienkou je vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka a negatívny test zákonného zástupcu.

  Žiaci prvého stupňa základnej školy sa netestujú, aj keď presiahli vek 10 rokov. Platnosť testov –test zamestnancov, zákonných zástupcov i žiakov, u ktorých je vyžadovaný,platí sedem kalendárnych dní. Riaditeľ školy alebo školského zariadenia nekontroluje certifikáty, ale vyžaduje príslušné prehlásenie od zamestnancov, zákonných zástupcov (ak nie sú vyňatí ztestovania).

 • 2. 2. 2021

  Aktualizovali sme modul VÝSTAVA VO 2020/2021

 • Vážení rodičia!

  Dovoľte nám pripomenúť, že je obdobie úhrady príspevkov na štúdium.

  Všetci vnímame, že súčasná situácia je veľmi neľahká a nikto v nej nie je dobrovoľne. Najviac utrpela kultúra, šport a školstvo, hoci práve to posledné možno realizovať dištančne. Zabezpečenie online výuky nie je jednoduché, ako pre vás rodičov, tak aj pre našu školu. Školstvo je dlhodobo zanedbávané a investície do neho sa mu vyhýbali. Napriek tomu sa snažíme vyučovať ONLINE! ( čo samozrejme nie je úplne bežné ani na iných školách s povinnou dochádzkou.)

 • Vážení rodičia, milí žiaci!

  Prajem Vám šťastný a úspešný nový rok 2021! Zároveň Vás informujeme, že od 11.1.2021 (pondelok) bude naďalej vyučovanie prebiehať dištančnou formou.Podľa aktuálnej situácie budeme čakať na usmernenie k realizácii vyučovacieho procesu prezenčnou formou.Kedy a za akých podmienok budete môcť vstúpiť do ZUŠ Ľ. Fullu Vás budú informovať Vaši učitelia.

 • Vážení rodičia, milí žiaci!

  V dištančnej forme vyučovania pokračujeme až do 22.12.2020.

  Ďakujeme za pochopenie a veríme, že sa čo najskôr opäť stretneme v ZUŠ.

  riaditeľstvo ZUŠ Ľ. Fullu

 • Vážení rodičia, milí žiaci!

  na základe Uznesenia vlády SR č.678 z 22. októbra 2020 prechádza Základná umelecká škola Ľudovíta Fullu

  od 26.10.2020 až do odvolania na dištančné vzdelávanie.

  Predmetným rozhodnutím sa zároveň mení termín jesenných prázdnin, a to tak, že jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch 30. októbra a 2. novembra 2020.

  Z uvedeného dôvodu bude výchovno-vzdelávací proces v našej ZUŠ prebiehať výlučne dištančnou formou – vyučujúci zašlú svojim žiakom ďalšie pokyny k priebehu dištančného vyučovania.