Fotogaléria

KALENDÁR

Novinky

 • ZUŠ Ľudovíta Fullu Vás srdečne pozýva na

  KONCERT STRETNUTIE

  venovaný 70. výročiu založenia školy

  19. október 2023 o 17:00 hod.

  Veľká dvorana KDAH

 • Vážení rodičia, milí žiaci!

  Zápis novoprijatých a pokračujúcich žiakov v novom školskom roku 2023/2024 bude prebiehať v dňoch

  4.9. od 9.00- 15.30

  5.9. od 13.00- 17.30

  Zadelenie rozvrhu je potrebné dohodnúť s vyučujúcimi hlavného predmetu do 8.9.2023.

  Hudobná náuka sa zadeľuje na Námestí A. Hlinku 14.

  Zoznamy nových žiakov pre hudobný odbor budú k dispozícii na nástenke v priestoroch školy.

  Dodatočné prijímacie skúšky do výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru budú prebiehať

 • Vyučovanie rezbárstva v školskom roku 2023/2024

  bude prebiehať pod vedením Mgr. art. Michala Hanulu.

  Všetkých záujemcov srdečne vítame!!!

 • 6. júna 2023 od 13:30-17:00 hod.

  hudobný odbor: Mederlyho vila, Nám. A. Hlinku 14
  tanečný odbor, výtvarný odbor, literárno-dramatický: Obvodova cesta 23

  PRIHLÁŠKA

 • Gratulujeme

  Komornému súboru z triedy Zlatice Jurišovej, ktorý reprezentoval našu ZUŠ Ľ. Fullu na koncerte v Prahe s názvom Skladatelia deťom-deti skladateľom. V programe koncertu odznela tvorba českých i slovenských skladateľov pre malé deti. Zlatica Jurišová v intepretácii svojich žiakov predstavila zo svojej tvorby spracovanie ľudových piesní pre deti. Členovia jej komorného súboru - Lilly Franková, Oliver Bačkor, Ondrej Baláž a Alica Zubercová - intepretovali Variácie na piesne Prší, prší, Riekanka, Na dvore sliepočka býva, Maličká som, Páslo dievča pávy, Týnom, tánom, Tancuj, tancuj.

 • ŠKORICOVNÍK XV.

  ŠKORICOVNÍK XV.
  literárny podvečer poézie a prózy popretkávaný divadlom

  miesto: Divadelné štúdio Ros Art.....ulica Podhora 1301/18
  dňa: 19.06.2023
  čas: 16:30hod.
  vstupné: 2€

 • ,,Detvianska zlatá struna 2023''

  16. júna 2023 sa v Detve konala celoslovenská súťaž v hre na strunové nástroje a v komornej hre.
  Garantom a predsedom poroty bol MgA. Vladimír Harvan, ArtD., predsedom druhej Mgr. art. Dušan Radič.
  Sára Uličná z triedy Tomáša Uličného získala v 5.kategorii strieborné pásmo a spolu s Alexandrom Uličným z triedy Oľgy Brunckovej zlaté pásmo v komornej hre.
  Srdečne blahoželáme!

 • FULLOVA PALETA

  ZUŠ Ľudovíta Fullu Vás pozýva na vernisáž výstavy FULLOVA PALETA
  Súčasťou výstavy je aj výstava ABSOLVENTSKÝCH PRÁC žiakov.
  15. jún 2023 o 16:00 hod. v SYNAGÓGE Ružomberok.

 • TANEČNÝ KONCERT

  ZUŠ Ľudovíta Fullu pozýva na TANEČNÝ KONCERT
  Dňa 31. mája 2023 o 17:00 hod. vo Veľkej dvorane KDAH.
  "Tanec je náš život"
  Vstupné: 2€