Fotogaléria

KALENDÁR

Novinky

 • Vážení rodičia, milí žiaci!

  na základe Uznesenia vlády SR č.678 z 22. októbra 2020 prechádza Základná umelecká škola Ľudovíta Fullu

  od 26.10.2020 až do odvolania na dištančné vzdelávanie.

  Predmetným rozhodnutím sa zároveň mení termín jesenných prázdnin, a to tak, že jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch 30. októbra a 2. novembra 2020.

  Z uvedeného dôvodu bude výchovno-vzdelávací proces v našej ZUŠ prebiehať výlučne dištančnou formou – vyučujúci zašlú svojim žiakom ďalšie pokyny k priebehu dištančného vyučovania.

 • Milí moji žiaci, vážení rodičia,

  opäť skúsime využiť tento čas na to, aby sme sa spoločne niečo viac naučili a aby nám to prinieslo radosť, úžitok aj zážitok :-)

  Vypracované zadania mi, prosím, posielajte na mail: rkkgitara@gmail.com

  S pozdravom Monika Gazdaricová

 • Milí moji žiaci. Opäť Vás vítam na dištančnej forme vyučovania hud.náuky. Budeme pracovať s tvorivými úlohami, testíkmi, hádankami a samozrejme z pracovného zošitka, ktorí si môžete vyzdvihnúť v našej ZUŠ u mňa na Nám. A. Hlinku 14 v triede č.12. Každý týždeň vám budem zadávať nové úlohy, za ktoré si budete zbierať body. Vypracované odpovede posielajte prosím na môj mail: monika712@gmail.com Želám vám veľa úspechov, s pozdravom vaša pani učiteľka Monika Kováčiková

 • Vážení rodičia,

  aby sme mohli dovoleným spôsobom pokračovať vo výchovno-vzdelávacom procese aj v skupinových predmetoch, ponúkame možnosť individuálnych konzultácií vo výtvarnom, tanečnom, literárno-dramatickom odbore a v predmete hudobná náuka v hudobnom odbore. Ak máte záujem, spojte sa s triednym učiteľom Vášho dieťaťa a dohodnite si čas konzultácie.

 • Od 13.10.2020 sa bude skupinové vyučovanie vo výtvarnom, tanečnom, literárno-dramatickom a hudobnom odbore (hudobná náuka) realizovať dištančnou formou. Individuálne vyučovanie prebieha naďalej prezenčne.

  Vyučujúci prostredníctvom dostupnej komunikácie ( telefonicky, mail a pod.) sa v priebehu týždňa s vami skontaktujú a dohodnú zadania a spôsob realizácie a konzultácií v rámci dištančného vzdelávania.

 • Milí žiaci, vážení rodičia,

  vitajte v novom školskom roku

  2020/2021!

  Zápis žiakov bude prebiehať

  2. septembra v čase od 9.30 do 15.30 hod.

  3. septembra v čase od 13.00 do 17.00 hod.

  v hlavnej budove školy na Námestí A. Hlinku 14 a na elokovaných pracoviskách

  Prosíme Vás o pozornosť a dôsledné dodržiavanie pokynov.

  Kvôli pretrvávajúcej pandemickej situácii môžu do budovy školy vstupovať iba žiaci,

  sprevádzajúce osoby sa v priestoroch školy nepohybujú!

  V čase od 2. do 14. septembra majú výnimku zákonní zástupcovia žiakov, ktorí sú novoprijatí, sú žiakmi prípravného štúdia alebo prvého ročníka.

 • Vážení rodičia a žiaci,

  pred nástupom na vyučovanie Vás prosíme o vyplnenie a podpísanie potrebných dokumentov. t.j. zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa.

  V prípade, že žiak navštevuje viac odborov a predmetov stačí odovzdať vyplnený a podpísaný každý dokument iba jeden krát.

  dotaznik_a_vyhlasenie_rodica.docx

  Po stiahnutí môžete tlačivo vytlačiť obojstranne

  (2 strany na hárok, tak aby to bolo na jednej A4)